18 16
Kos rundt leirbålet

Tema

Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være veldig ulike, har mange også mye til felles. På temasidene presenterer vi derfor informasjon vi mener kan være aktuelle for mange.
Illustrasjon av livet med inkluderende forbruk

Inkluderende forbruk: Hvordan tilpasse samfunnet til alle?

Å tilpasse samfunnet så alle føler seg inkludert kan være utfordrende. Bevegelseshemmede, blinde, døve og personer med ulike funksjonshemminger som begrenser bevegeligheten vil alle møte ulike hindringer i samfunnet, som gjerne er tilpasset et gjennomsnittsmenneske. Forbruksforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus samlet en gruppe mennesker som alle vil jobbe for og informere om inkluderende forbruk. Her er noen av deres historier. 05.12.2016
Foto av Anne-Grethe Urnes

- Språkutviklingen har rot i det tidlige samspillet mellom barn og foreldre

Psykologspesialist for barn og unge og nevropsykolog Anne-Grethe Urnes har mange gode råd for å understøtte barns mentale og sosiale utvikling i førskolealder. 02.12.2016
Foto: Voksen mann med utviklingshemning

Viktig høring om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning

Regjeringen sendte i dag ut NOU 2016:17 På lik linje på høring. Den foreslår åtte løft for å sikre at grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning følges opp bedre. Høringsfrist er 2. mars 2017. 02.12.2016

Finn diagnose

Klikk på aktuell diagnose for beskrivelse av diagnosen og oversikt over relevante kurs, nyheter og publikasjoner

Illustrasjon av livet med inkluderende forbruk

Inkluderende forbruk: Hvordan tilpasse samfunnet til alle?

Å tilpasse samfunnet så alle føler seg inkludert kan være utfordrende. Bevegelseshemmede, blinde, døve og personer med ulike funksjonshemminger som begrenser bevegeligheten vil alle møte ulike hindringer i samfunnet, som gjerne er tilpasset et gjennomsnittsmenneske. Forbruksforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus samlet en gruppe mennesker som alle vil jobbe for og informere om inkluderende forbruk. Her er noen av deres historier. 05.12.2016
Foto av Anne-Grethe Urnes

- Språkutviklingen har rot i det tidlige samspillet mellom barn og foreldre

Psykologspesialist for barn og unge og nevropsykolog Anne-Grethe Urnes har mange gode råd for å understøtte barns mentale og sosiale utvikling i førskolealder. 02.12.2016
Foto: Voksen mann med utviklingshemning

Viktig høring om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning

Regjeringen sendte i dag ut NOU 2016:17 På lik linje på høring. Den foreslår åtte løft for å sikre at grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning følges opp bedre. Høringsfrist er 2. mars 2017. 02.12.2016
  • Registrér deg her for
    å motta nyhetsbrev
    fra Frambu

Frambu er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser

Kontakt oss

Frambu Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud Telefon: 64 85 60 00 Epost: info@frambu.no