18 16

Finn diagnose

Klikk på aktuell diagnose for beskrivelse av diagnosen og oversikt over relevante kurs, nyheter og publikasjoner

Kos rundt leirbålet

Tema

Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være veldig ulike, har mange også mye til felles. På temasidene presenterer vi derfor informasjon vi mener kan være aktuelle for mange.
Kurs for barn med en sjelden diagnose med utviklingshemning

Kurs for barn med en sjelden diagnose med utviklingshemning

Fra 19. til 23. januar 2015 arrangerer Frambu kurset "De første årene" for barn med en sjelden diagnose med utviklingshemning i alderen 0 til 3 år, deres familier og tjenesteytere. Søknadsfrist er 21. november 2014. 22.10.2014
Foto: Voksen snakker med ungdom med utviklingshemning

Fagkurs om psykisk helse og utviklingshemning

Vi inviterer til kurs om forebyggende og støttende tiltak for å sikre god psykisk helse hos barn og unge med kognitive vansker eller lett utviklingshemning. Kurset holdes på Frambu 5. desember 2014. Søknadsfrist er 5. november. 22.10.2014
Kurs om spinal muskelatrofi

Kurs om spinal muskelatrofi

Frambu inviterer til kurs om spinal muskelatrifi I, II og III fra 12. til 16. januar 2015. Kurset er rettet mot barn og unge i alderen 0 til 16 år, deres familier og tjenesteytere. Søknadsfrist er 14. november. 20.10.2014
image of  1200 allmennleger får informasjon om sjeldne diagnoser.

1200 allmennleger får informasjon om sjeldne diagnoser.

1200 allmennleger får informasjon om sjeldne diagnoser.


Mobilopplastninger
Denne uken er vi på plass på Primærmedisinsk Uke og sprer kunnskap om sjeldne diagnoser til fastlegene!
image of  Dokumentarfilmen ON BEAUTY følger tidligere motefotograf Rick Guidotti, som forl...

Dokumentarfilmen ON BEAUTY følger tidligere motefotograf Rick Guidotti, som forl...

Dokumentarfilmen ON BEAUTY følger tidligere motefotograf Rick Guidotti, som forlot bransjen på grunn av dens snevre syn på hva som er vakkert. Nå jobber han for å endre hvordan vi ser på og tenker om alle dem som ikke passer inn i motebransjens smale norm, spesielt personer med diagnoser som gir et annerledes utseende.


I AM BEAUTY
iambeauty.me
See the beauty in difference
image of  I denne videoen får du møte barn med fremadskridende sykdommer og være med dem i...

I denne videoen får du møte barn med fremadskridende sykdommer og være med dem i...

I denne videoen får du møte barn med fremadskridende sykdommer og være med dem i barnehage og skole. Selv om filmen er ti år gammel, tror vi fremdeles den kan inspirere alle som arbeider med slike barn til å se muligheter og løsninger i hverdagen.


Når veien er målet

Barn med fremadskridende sykdommer er en svært uensartet gruppe som representerer store utfordringer for ansatte i norske barnehager og skoler. Denne videoen tar…
  • Registrér deg her for
    å motta nyhetsbrev
    fra Frambu

Frambu er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser

Kontakt oss

Frambu Sandbakkv. 18, 1404 SIGGERUD Telefon: 64 85 60 00 Epost: info@frambu.no