18 16
Kos rundt leirbålet

Tips og råd

Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være veldig ulike, har mange også mye til felles. På disse sidene presenterer vi informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for mange.
Meningsfull hverdag og aktiv fritid - fagkurs på Frambu

Meningsfull hverdag og aktiv fritid - fagkurs på Frambu

8. til 9. juni 2017 arrangerer Frambu kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med voksne over 18 år med en alvorlig til dyp grad av utviklingshemning eller en alvorlig fremadskridende tilstand. På kurset har vi fokus på aktiviteter som grunnlag for utvikling av samspill og kommunikasjon og god helse. Vi ønsker å inspirere og motivere aktuelle fagpersoner gjennom økt kunnskap og ved bruk av praktiske eksempler.  27.02.2017
Foto: Penn og papir

Nyttig verktøy: Kartleggingsbanken

Mange med utviklingshemming sliter med å forstå og formidle sine helseplager. Dette kan påvirke deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Kommunikasjonsvansker kan også gjøre det utfordrende å ivareta brukernes rett til å påvirke utforming av tjenestetilbudet. For at tjenesteytere skal kunne fatte gode beslutninger, trenger de best mulig informasjon om hvilke behov personen de skal hjelpe har. Kartleggingsbanken har oversikt over ulike kartleggingsvertøy som kan brukes i dette arbeidet. 10.02.2017
Mamma og Jonas

Mamma til Jonas - livet som mor til en gutt med PWS

Å ha en sønn med en diagnose som Prader-Willis syndrom kan by på utfordringer. Trine Lie Hanssen deler gjerne hvordan hun har løst sine, og forteller hvor fint hun har det sammen med Jonas. 09.02.2017

Finn diagnose

Klikk på aktuell diagnose for beskrivelse av diagnosen og oversikt over relevante kurs, nyheter og publikasjoner

Kos rundt leirbålet

Tips og råd

Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være veldig ulike, har mange også mye til felles. På disse sidene presenterer vi informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for mange.
Meningsfull hverdag og aktiv fritid - fagkurs på Frambu

Meningsfull hverdag og aktiv fritid - fagkurs på Frambu

8. til 9. juni 2017 arrangerer Frambu kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med voksne over 18 år med en alvorlig til dyp grad av utviklingshemning eller en alvorlig fremadskridende tilstand. På kurset har vi fokus på aktiviteter som grunnlag for utvikling av samspill og kommunikasjon og god helse. Vi ønsker å inspirere og motivere aktuelle fagpersoner gjennom økt kunnskap og ved bruk av praktiske eksempler.  27.02.2017
Foto: Penn og papir

Nyttig verktøy: Kartleggingsbanken

Mange med utviklingshemming sliter med å forstå og formidle sine helseplager. Dette kan påvirke deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Kommunikasjonsvansker kan også gjøre det utfordrende å ivareta brukernes rett til å påvirke utforming av tjenestetilbudet. For at tjenesteytere skal kunne fatte gode beslutninger, trenger de best mulig informasjon om hvilke behov personen de skal hjelpe har. Kartleggingsbanken har oversikt over ulike kartleggingsvertøy som kan brukes i dette arbeidet. 10.02.2017
Mamma og Jonas

Mamma til Jonas - livet som mor til en gutt med PWS

Å ha en sønn med en diagnose som Prader-Willis syndrom kan by på utfordringer. Trine Lie Hanssen deler gjerne hvordan hun har løst sine, og forteller hvor fint hun har det sammen med Jonas. 09.02.2017
  • Registrér deg her for
    å motta nyhetsbrev
    fra Frambu

Frambu er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser

Kontakt oss

Frambu Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud Telefon: 64 85 60 00 Epost: info@frambu.no