18 16
Kos rundt leirbålet

Tips & råd

Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være veldig ulike, har mange også mye til felles. På disse sidene presenterer vi informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for mange.
Se flere nyheterNytt fra Frambu
Foto: Mann på arbeid (vedproduksjon)

Hva er dagaktivitetstilbud?

I en artikkel om kutt i dagaktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Østlandets Blad 4. september, uttalte kommunalsjef Marit Rød Kronborg i Ski kommune at «Det er vesentlig å spørre seg hva et dagaktivitetstilbud er. Dagen består av mye mer enn de fire-fem timene en bruker er på et annet fysisk sted. Også i bolig er det mye planer og aktivitet.» Frambus direktør Kristian E. Kristoffersens har gjort seg noen tanker om dette. 19.09.2017
Nytt e-læringskurs om Smith-Magenis' syndrom

Nytt e-læringskurs om Smith-Magenis' syndrom

Personer med Smith-Magenis' syndrom viser ofte ulike typer atferd som oppfattes som utfordrende i familien, på skolen eller for øvrig. I dette e-læringkurset vil du lære om adferd og kommunikasjon for personer med Smith-Magenis' syndrom og hvordan du som fagperson kan møte disse utfordingene på en bedre måte. 18.09.2017
Forsidebilde fra boka

Laget bok og utstilling om datteren med Angelmans syndrom

Fredag 15. september 2017 lanseres fotoboka "Maria" med en fotoutstilling i Kristiansand. Boka består av bilder av tenåringen Maria med Angelmans syndrom, sett med en fars blikk. Boka er laget av nevrolog og fotograf Magne Geir Bøe og inneholder også en kort introduksjonstekst om livet med Maria. 15.09.2017

Finn diagnose

Klikk på aktuell diagnose for beskrivelse av diagnosen og oversikt over relevante kurs, nyheter og publikasjoner

Kos rundt leirbålet

Tips & råd

Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være veldig ulike, har mange også mye til felles. På disse sidene presenterer vi informasjon og råd vi mener kan være aktuelle for mange.
Nytt fra Frambu
Se flere nyheterNytt fra Frambu
Foto: Mann på arbeid (vedproduksjon)

Hva er dagaktivitetstilbud?

I en artikkel om kutt i dagaktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Østlandets Blad 4. september, uttalte kommunalsjef Marit Rød Kronborg i Ski kommune at «Det er vesentlig å spørre seg hva et dagaktivitetstilbud er. Dagen består av mye mer enn de fire-fem timene en bruker er på et annet fysisk sted. Også i bolig er det mye planer og aktivitet.» Frambus direktør Kristian E. Kristoffersens har gjort seg noen tanker om dette. 19.09.2017
Nytt e-læringskurs om Smith-Magenis' syndrom

Nytt e-læringskurs om Smith-Magenis' syndrom

Personer med Smith-Magenis' syndrom viser ofte ulike typer atferd som oppfattes som utfordrende i familien, på skolen eller for øvrig. I dette e-læringkurset vil du lære om adferd og kommunikasjon for personer med Smith-Magenis' syndrom og hvordan du som fagperson kan møte disse utfordingene på en bedre måte. 18.09.2017
Forsidebilde fra boka

Laget bok og utstilling om datteren med Angelmans syndrom

Fredag 15. september 2017 lanseres fotoboka "Maria" med en fotoutstilling i Kristiansand. Boka består av bilder av tenåringen Maria med Angelmans syndrom, sett med en fars blikk. Boka er laget av nevrolog og fotograf Magne Geir Bøe og inneholder også en kort introduksjonstekst om livet med Maria. 15.09.2017
  • Registrér deg her for
    å motta nyhetsbrev
    fra Frambu

Frambu er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser

Kontakt oss

Frambu Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud Telefon: 64 85 60 00 Epost: info@frambu.no