18 16

Siste nytt

Å møtes gjennom musikk

Felles opplevelser gjennom musikk kan åpne for nye muligheter for kommunikasjon og samspill, uansett funksjonsnivå. Musikkterapeuter flytter fokus fra musikalsk utøvelse til selve møtet, der det skapes felles opplevelser gjennom det musiske uttrykket.

- Vi må ta vare på alle øyeblikkene og gjøre dem så meningsfulle som mulig, sier musikkterapeut Mette Thiedemann. Thiedemann besøkte Frambu på kurset for fremadskridende sykdom tidligere i år. Gjennom sang og musikk skapte hun en ramme for en felles opplevelse for foreldre, barn og fagpersoner som var til stede.

Vi har alle har behov for å bli sett, forstått og bekreftet. All selvutvikling forgår i samspill med andre. For barn og unge med behov for særlig tilrettelagt kommunikasjon kan musikkterapi være et nyttig redskap for samhandling.

Musikkterapi er orientert mot opplevelsene, ikke prestasjonene. Barnas ressurser og interesser og deres eget initiativ ligger hele tiden til grunn for arbeidet. Musikken eksisterer her-og-nå, og kan gi en opplevelse av omsorg og lindring som kan gi en kraft og næring til barnet og miljøet rundt.

- For å møte barnet der det er, trenger jeg informasjon om barnet som jeg kan spille videre på. Foreldre og nettverket rundt barnet er derfor viktige bidragsytere i mitt arbeid som musikkterapeut, forteller Thiedemann.

Improvisasjon og lek
I musikkterapien får barna mulighet til å formidle seg gjennom musikk, lek og handling.
Improvisasjon er musikkterapeuters viktigste verktøy. Musikalsk improvisasjon blir sammenlignet med det tidlige mor og barn-samspillet. Det er spesielt tydelige likhetstrekk i denne perioden, men improvisasjon skjer til en viss grad i all kommunikasjon mellom to mennesker. Improvisasjon handler om å skape balanse mellom intuisjon, kompetanse og kunnskap.

I tillegg til improvisasjon er lek en av de viktigste ingrediensene i musikalsk samspill. I musikkterapien er referanserammen ofte felles - en felles grunnpuls, dialog og turtaking, krydret med intuisjon, dialog og samspill. Leken er den drivende kraften i barns liv, heldigvis også for mange voksne. Leken inneholder både humor, glede, alvor og bearbeidelse, ofte i et nært samspill med andre.

Helhetssansing
Thiedemann legger stor vekt på bruk av sansene for å oppnå god kommunikasjon og nærhet.

- Både berøring, hørsel, syn, bevegelse, tale, lukt og smak kan ha stor betydning. Bevegelsen er et grunnleggende element, også i den mentale bevegelsen. Når man beveger seg, skaper man tid, kraft og rom for fellesskapsopplevelser. Rytmen har en særegen egenskap til å gi liv, og pulsen gir en opplevelse av kontinuitet, noe gjentakende og vedvarende, forklarer hun.

Gode relasjoner
Det er viktig for en musikkterapeut å skape en god stemning og relasjon for å oppnå gjensidig oppmerksomhet. En musikkterapeut jobber derfor med å forstå barnets emosjonelle uttrykk. Musikkterapeuten må tolke barnets signaler; ansiktsuttrykk, pust, små lyder og initiativ på ulike nivåer, og barnet blir en medskaper i den musikalske prosessen.

- Alle har sin spesielle livserfaring og historie, sin egen måte å oppleve og forstå verden på. Å lage sanger sammen med andre barn og voksne er en svært meningsfull prosess, forteller Thiedemann.

Se flere bilder fra musikkterapien her:


Publisert: 14.10.2009