18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs

Kursarkiv

Å være ung voksen med en sjelden diagnose (18-25 år)

Brukerkurs 12.03 - 16.03

Noonans syndrom, Costellos syndrom og cardiofaciocutant syndrom (CFC)

Brukerkurs 05.03 - 09.03

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Brukerkurs 26.02 - 02.03

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Brukerkurs 21.02 - 22.02

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

Brukerkurs 12.02 - 16.02

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker – i grunnskolealder

Fagkurs 13.02 - 13.02

Gjestekurs- NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Brukerkurs 05.02 - 09.02

Velocardiofacialt syndrom

Brukerkurs 29.01 - 02.02

Velocardiofacialt syndrom - læring og sosial samhandling hos barn i grunnskolealder

Fagkurs 31.01 - 31.01

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

Brukerkurs 22.01 - 25.01

Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose

Fagkurs 18.01 - 19.01

Å få en diagnose i voksen alder

Brukerkurs 15.01 - 16.01

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Brukerkurs 08.01 - 12.01
Deltakere på kurs i forelesningssalen på Frambu

Kurskalender

Å være ung voksen med en sjelden diagnose (18-25 år)

12.mar - 16.mar

Noonans syndrom, Costellos syndrom og cardiofaciocutant syndrom (CFC)

05.mar - 09.mar

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

26.feb - 02.mar

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

21.feb - 22.feb

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

12.feb - 16.feb

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker – i grunnskolealder

13.feb - 13.feb

Gjestekurs- NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

05.feb - 09.feb

Velocardiofacialt syndrom

29.jan - 02.feb

Velocardiofacialt syndrom - læring og sosial samhandling hos barn i grunnskolealder

31.jan - 31.jan

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

22.jan - 25.jan

Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose

18.jan - 19.jan

Å få en diagnose i voksen alder

15.jan - 16.jan

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

08.jan - 12.jan