18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs

Kursarkiv

En god skolehverdag for barn og unge med nevromuskulære sykdommer

Fagkurs 15.11 - 15.11

Gjestekurs- Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Brukerkurs 05.11 - 09.11

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (0-4 år)

Brukerkurs 29.10 - 02.11

AVLYST: Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer (grunnskole)

Brukerkurs 22.10 - 26.10

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Tromsø

Fagkurs 18.10 - 18.10

Fragilt X syndrom - ADHD og autismespekterforstyrrelser

Fagkurs 15.10 - 15.10

AVLYST - Gjestekurs - NKSE - Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoserA

Brukerkurs 08.10 - 12.10

Kleefstras syndrom

Brukerkurs 24.09 - 28.09

AVLYST: Cystinose

Brukerkurs 24.09 - 27.09

AVLYST: Cystinose

Fagkurs 25.09 - 25.09

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Brukerkurs 17.09 - 21.09

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

Fagkurs 20.09 - 21.09

Barn og unge med arvelige ataksier

Brukerkurs 10.09 - 14.09

Å leve med 1q21.1. delesjon

Brukerkurs 06.09 - 07.09

Nevrofibromatose type 2 og schwannomatose

Brukerkurs 03.09 - 05.09

Von Hippel-Lindaus syndrom

Brukerkurs 03.09 - 05.09

Å bli eldre med en sjelden diagnose

Brukerkurs 27.08 - 30.08

Frambuleir 3

Brukerkurs 31.07 - 10.08

Frambuleir 2

Brukerkurs 17.07 - 27.07

Frambuleir 1

Brukerkurs 03.07 - 13.07

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

Brukerkurs 25.06 - 28.06

AVLYST: X-bundet adrenoleukodystrofi

Brukerkurs 20.06 - 22.06

Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

Fagkurs 18.06 - 19.06

Nevrofibromatose type 1

Brukerkurs 11.06 - 15.06

Dystrofia myotonika type 1

Brukerkurs 04.06 - 08.06

Dystrofia myotonika type 1

Fagkurs 06.06 - 06.06

Fragilt X syndrom

Brukerkurs 28.05 - 01.06

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Brukerkurs 22.05 - 25.05

AVLYST: Aldring hos personer med sjeldne diagnoser med utviklingshemning

Fagkurs 15.05 - 15.05

Foreldre på vakt

Brukerkurs 04.05 - 04.05

Fagkurs: Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom

Fagkurs 02.05 - 02.05

Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1

Fagkurs 02.05 - 02.05

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Brukerkurs 23.04 - 27.04

Cornelia de Langes syndrom

Brukerkurs 16.04 - 20.04

Voksne søsken

Brukerkurs 19.04 - 20.04

Workshop EURORDIS

Brukerkurs 12.04 - 13.04

AVLYST: Lebers hereditære optikusnevropati

Brukerkurs 09.04 - 10.04

Brukermøte

Brukerkurs 06.04 - 07.04

Fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og moderat eller alvorlig grad av utviklingshemning

Fagkurs 04.04 - 04.04

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Brukerkurs 22.03 - 23.03

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

Brukerkurs 19.03 - 21.03

Å være ung voksen med en sjelden diagnose (18-25 år)

Brukerkurs 12.03 - 16.03

Noonans syndrom, Costellos syndrom og cardiofaciocutant syndrom (CFC)

Brukerkurs 05.03 - 09.03

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Brukerkurs 26.02 - 02.03

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Brukerkurs 21.02 - 22.02

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

Brukerkurs 12.02 - 16.02

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker – i grunnskolealder

Fagkurs 13.02 - 13.02

Gjestekurs- NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Brukerkurs 05.02 - 09.02

Velocardiofacialt syndrom

Brukerkurs 29.01 - 02.02

Velocardiofacialt syndrom - læring og sosial samhandling hos barn i grunnskolealder

Fagkurs 31.01 - 31.01

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

Brukerkurs 22.01 - 25.01

Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose

Fagkurs 18.01 - 19.01

Å få en diagnose i voksen alder

Brukerkurs 15.01 - 16.01

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Brukerkurs 08.01 - 12.01
Deltakere på kurs i forelesningssalen på Frambu

Kurskalender

En god skolehverdag for barn og unge med nevromuskulære sykdommer

15.nov - 15.nov

Gjestekurs- Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

05.nov - 09.nov

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (0-4 år)

29.okt - 02.nov

AVLYST: Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer (grunnskole)

22.okt - 26.okt

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Tromsø

18.okt - 18.okt

Fragilt X syndrom - ADHD og autismespekterforstyrrelser

15.okt - 15.okt

AVLYST - Gjestekurs - NKSE - Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoserA

08.okt - 12.okt

Kleefstras syndrom

24.sep - 28.sep

AVLYST: Cystinose

24.sep - 27.sep

AVLYST: Cystinose

25.sep - 25.sep

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

17.sep - 21.sep

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

20.sep - 21.sep

Barn og unge med arvelige ataksier

10.sep - 14.sep

Å leve med 1q21.1. delesjon

06.sep - 07.sep

Nevrofibromatose type 2 og schwannomatose

03.sep - 05.sep

Von Hippel-Lindaus syndrom

03.sep - 05.sep

Å bli eldre med en sjelden diagnose

27.aug - 30.aug

Frambuleir 3

31.jul - 10.aug

Frambuleir 2

17.jul - 27.jul

Frambuleir 1

03.jul - 13.jul

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

25.jun - 28.jun

AVLYST: X-bundet adrenoleukodystrofi

20.jun - 22.jun

Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

18.jun - 19.jun

Nevrofibromatose type 1

11.jun - 15.jun

Dystrofia myotonika type 1

04.jun - 08.jun

Dystrofia myotonika type 1

06.jun - 06.jun

Fragilt X syndrom

28.mai - 01.jun

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

22.mai - 25.mai

AVLYST: Aldring hos personer med sjeldne diagnoser med utviklingshemning

15.mai - 15.mai

Foreldre på vakt

04.mai - 04.mai

Fagkurs: Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom

02.mai - 02.mai

Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1

02.mai - 02.mai

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

23.apr - 27.apr

Cornelia de Langes syndrom

16.apr - 20.apr

Voksne søsken

19.apr - 20.apr

Workshop EURORDIS

12.apr - 13.apr

AVLYST: Lebers hereditære optikusnevropati

09.apr - 10.apr

Brukermøte

06.apr - 07.apr

Fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og moderat eller alvorlig grad av utviklingshemning

04.apr - 04.apr

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

22.mar - 23.mar

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

19.mar - 21.mar

Å være ung voksen med en sjelden diagnose (18-25 år)

12.mar - 16.mar

Noonans syndrom, Costellos syndrom og cardiofaciocutant syndrom (CFC)

05.mar - 09.mar

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

26.feb - 02.mar

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

21.feb - 22.feb

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

12.feb - 16.feb

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker – i grunnskolealder

13.feb - 13.feb

Gjestekurs- NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

05.feb - 09.feb

Velocardiofacialt syndrom

29.jan - 02.feb

Velocardiofacialt syndrom - læring og sosial samhandling hos barn i grunnskolealder

31.jan - 31.jan

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

22.jan - 25.jan

Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose

18.jan - 19.jan

Å få en diagnose i voksen alder

15.jan - 16.jan

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

08.jan - 12.jan