18 16
Du er her: Internett // Kurskalender //

Kursdetaljer

image of Barn og unge med spinal muskelatrofi I, II og III (0-16 år)

Barn og unge med spinal muskelatrofi I, II og III (0-16 år)

Kursdetaljer
Starter: 12.01.2015
Slutter: 16.01.2015
Sted:
Påmeldingsfrist: 14.11.2014

Video fra kurset

Målgruppe

Barn med SMA I, II og III (0-16 år) og deres familier og tjenesteytere.
Familier som ikke har deltatt på kurs på Frambu tidligere prioriteres.

Innhold
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi blant annet fokusere på:
• medisinsk diagnoseinformasjon
• fysioterapi, ergoterapi og tilrettelegging i hverdagen
• tilrettelegging i barnehage og skole, overgang fra barnehage til skole
• å snakke med barn
• ytelser, tjenester og individuell plan (IP)

Under kurset vil det bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper og aktiviteter for familiene.

Tjenesteytere rundt barnet kan også delta på hele eller deler av kurset.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Kaja Giltvedt, kgi@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton, kurs@frambu.no

Telefon sentralbord 64 85 60 00
Publisert: 23.06.2014