18 16
Du er her: Internett // Kurskalender //

Kursdetaljer

image of Pårørende til voksne som bor alene, men trenger hjelp og støtte

Pårørende til voksne som bor alene, men trenger hjelp og støtte

Kursdetaljer
Starter: 15.06.2015
Slutter: 17.06.2015
Sted:
Påmeldingsfrist: 15.05.2015
Her finner du referat fra kurset. 
 
Se video av foredraget om vergemålsreformen her:Målgruppe

Foreldre og voksne søsken til voksne som har en alvorlig, fremadskridende tilstand eller en av Frambus diagnoser med utviklingshemning. Kurset retter seg primært mot pårørende som ikke bor sammen med personen med diagnose. Eksempler på tilstander er degenerative sykdommer uten kjent årsak; sykdommer som rammer hvit- og/eller grå substans i hjernen;lysosomale, mitokondrielle eller peroxysomale sykdommer; DNA-reparasjonsdefekt/aldringstilstander; Angelmans syndrom; Cornelia de Langes syndrom; cri du chat syndrom; fragilt X syndrom; Prader-Willis syndrom;Retts syndrom;Rubinstein-Taybis syndrom; Williams syndrom; utviklingshemning uten kjent årsak; svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning.

Innhold
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:
  • helseoppfølging ved sjeldne diagnoser - fysisk og psykisk helse
  • oppdatert diagnosespesifikk kunnskap hos tjenesteyterne – er det pårørendes ansvar å sørge for dette?
  • vergemålsloven
  • samarbeid mellom pårørende, verge og tjenesteytere
  • brukermedvirkning og selvbestemmelse
  • bestemmelser om bruk av tvang og makt etter Helse- og omsorgstjenesteloven og bruk av tvang ved gjennomføring av helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse etter Pasient- og brukerrettighetsloven
  • å bli eldre med en sjelden diagnose

Her finner du mer informasjon om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Rita S. Stige, rss@frambu.no eller praktisk ansvarlig
Elin Bredesen, kurs@frambu.no

Telefon sentralbord 64 85 60 00Publisert: 24.06.2014