18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Gjestekurs » Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Kursdetaljer

Gjestekurs

image of Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Kursdetaljer
Starter: 04.03.2019
Slutter: 08.03.2019
Sted:
Påmeldingsfrist:
Kurs fra andre sjeldensentra  
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i Frambus kurskalender med henvisning til aktuelt senter.

Informasjon om målgruppe, søknadsfrist og hvordan du kan melde deg på finner du her: 
Unge voksne med Tourettes syndrom


 

Publisert: 31.07.2018
booking image of + Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Program

Påmelding

Dokumentasjon