18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Gjestekurs » Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Kursdetaljer

Gjestekurs

image of Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Kursdetaljer
Starter: 08.04.2019
Slutter: 12.04.2019
Sted:
Påmeldingsfrist:
Kurs fra andre sjeldensentra  
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i Frambus kurskalender med henvisning til aktuelt senter. 

Informasjon om målgruppe, søknadsfrist og hvordan du kan melde deg på finner du her:

Barn og unge med ADHD og diabetes eller annen kronisk somatisk sykdom

Publisert: 31.07.2018
booking image of + Gjestekurs - NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Program

Påmelding

Dokumentasjon