18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Kursdetaljer
Starter: 23.09.2019
Slutter: 27.09.2019
Sted:
Søknadsfrist: 05.08.2019

Målgruppe:
Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen høsten 2020 og deres pårørende. Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2019 vil bli prioritert.

Tjenesteytere til barn som får plass på kurset, kan søke om å delta på kurset tirsdag og onsdag.

Mål for kurset:
Å sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og gi tips til forberedelsene og gjennomføringen av skolestart. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Les mer om brukerkurs her.

Kurset arrangeres etter foreldredeltakelsesmodellen. Les mer om modellen her.

Opplæringspenger:
Informasjon om opplæringspenger for yrkesaktive foresatte med fast og langvarig omsorg for barnet, finnes på www.nav.no. Opplæringspenger kan også gis for barn over 18 år. Foresatte til barn som har flyttet ut av foreldrehjemmet og andre pårørende som for eksempel besteforeldre og voksne søsken vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. Det er ikke nok å være i familie eller ha et nært forhold. De kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn. Les mer her.

Reiseutgifter:
Deltakere på kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser kan få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra kurset fra pasientreiser. Reisen dekkes uansett hvor i landet du reiser fra. Her kan du lese mer.

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Faglig koordinator:
Monica Andresen (moa@frambu.no)

Administrativ koordinator:
Elin Bredesen (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema for barn med diagnose

Søknadsskjema for tjenesteytere


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Program

Påmelding

Dokumentasjon