18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » AVLYST: Cystinose

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of AVLYST: Cystinose

AVLYST: Cystinose

Kursdetaljer
Starter: 24.09.2018
Slutter: 27.09.2018
Sted:
Søknadsfrist: 25.06.2018

NB: Dette kurset er avlyst på grunn av for få søkere


Målgruppe
Barn, ungdom og voksne med cystinose og deres familie og tjenesteytere

Om kurset
Målet med kurset er å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om å leve med en sjelden diagnose.

På dagtid deltar voksne med diagnose og pårørende på forelesninger og erfaringsutvekslinger. Barn og ungdom får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole. Det blir lagt til rette for aktiviteter hvor barna kan få svar på spørsmål, utveksle erfaringer og bli kjent med andre i samme situasjon. Det blir også noe tid til arbeid med lekseplan fra hjemmeskolen. 

På ettermiddag- og kveldstid er det tilbud om organiserte aktiviteter tilpasset deltakerne. Frambus beliggenhet innbyr til mange uteaktiviteter. Klatreveggen, båtene og turstiene er bare noen eksempler. Inne finnes blant annet svømmebasseng, gymsal og ulike spill.

Les mer om brukerkurs her.

Det vil arrangeres et fagkurs tirsdag i brukerkurset. Her kan også andre som ikke deltar på hele brukerkurset delta.
Voksne pårørende som deltar de øvrige dagene i brukerkurset er automatisk påmeldt denne dagen.

Har du spørsmål om kurset?
Faglig koordinator: rss@frambu.no
Administrativ koordinator: Elin Bredesen(kurs@frambu.no) 
Begge nås på telefon via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00

Koster det noe?
Deltakelse, mat og overnatting er gratis for personer med diagnose og deres familier. Yrkesaktive foreldre som bor sammen med barn med en sjelden diagnose kan søke om opplæringspenger. 
Reiseutgifter til og fra nasjonale kompetansesentra dekkes også. Se www.pasientreiser.no for mer informasjon.

Søknadsskjema barn 
Søknadsskjema voksen
Søknadsskjema tjenesteytere
Søknadsskjema pårørende 


Publisert: 31.07.2017
booking image of + AVLYST: Cystinose

Program

Påmelding

Dokumentasjon