18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Kursdetaljer
Starter: 14.01.2019
Slutter: 18.01.2019
Sted:
Søknadsfrist: 19.11.2018

Målgruppe: 
Barn med en av Frambus diagnoser i alderen 0 til 4 år og deres familier.
Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2019 vil bli prioritert.

Tjenesteytere til barn som får plass på kurset, kan søke om å få delta på kurset tirsdag og onsdag.

Mål for kurset:
Å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt å styrke foreldrene i omsorgsrollen. Vi ønsker å gi foreldrene økt medvirkningskompetanse overfor barnehagen og det øvrige tjenesteapparatet. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. 
Les mer om brukerkurs her.

Foreldredeltakelsesmodellen 
De siste årene har Frambu utviklet en ny kursmodell for familier med førskolebarn med en sjelden diagnose. Det flere grunner til dette. For det første opplever Frambu at foreldre som får barn med en sjelden tilstand tar tidlig kontakt med oss for å få diagnoseinformasjon. Mange foreldre opplever det som utfordrende å vurdere eget barns utviklingsnivå, og om utviklingen avviker fra det som anses som normalt. Likeledes opplever mange det som vanskelig å vite hvordan de selv kan bidra til å stimulere barnet best mulig for å støtte opp om utviklingen. Forskning viser at foreldre til barn med sjeldne diagnoser opplever høy grad av stress. Dette understreker betydningen av at foreldrene på et tidlig tidspunkt får god informasjon om diagnosen og veiledning i hvordan de best kan stimulere barnet sitt. Utvikling av ulike mestringsstrategier i hverdagen kan bidra til å redusere stress hos foreldre og øke stabiliteten i familien. Les mer her.

Opplæringspenger:
Informasjon om opplæringspenger for yrkesaktive foresatte med fast og langvarig omsorg for barnet, finnes på www.nav.no. Opplæringspenger kan også gis for barn over 18 år. Foresatte til barn som har flyttet ut av foreldrehjemmet og andre pårørende som for eksempel besteforeldre og voksne søsken vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. Det er ikke nok å være i familie eller ha et nært forhold. De kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn. Les mer her.

Reiseutgifter:
Deltakere på kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser kan få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra kurset fra pasientreiser. Reisen dekkes uansett hvor i landet du reiser fra. Her kan du lese mer.

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Faglig koordinator:
Rita Sofie Stige (rss@frambu.no)

Administrativ koordinator: 
Linda Elton (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema for barn med diagnose

Søknadsskjema for tjenesteytere


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Program

Påmelding

Dokumentasjon