18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Øyeblikk – Hvordan skape en meningsfull hverdag og gi et helhetlig tilbud til barn og unge som mister ferdigheter?

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Øyeblikk – Hvordan skape en meningsfull hverdag og gi et helhetlig tilbud til barn og unge som mister ferdigheter?

Øyeblikk – Hvordan skape en meningsfull hverdag og gi et helhetlig tilbud til barn og unge som mister ferdigheter?

Kursdetaljer
Starter: 15.04.2015
Slutter: 16.04.2015
Sted:
Søknadsfrist: 23.03.2015
Målgruppe
Tjenesteytere og pårørende til barn og ungdom med diagnoser som medfører tap av ferdigheter og påvisbare endringer i hjernen/degenerative forandringer. Eksempler på tilstander er degenerative sykdommer uten kjent årsak; sykdommer som rammer hvit- og/eller grå substans i hjernen; lysosomale, mitokondrielle eller peroxysomale sykdommer; DNA-reparasjonsdefekt/aldringstilstander.

Innhold 
  • medisinske utfordringer hos barn som har en fremadskridende tilstand
  • fysioterapi, ergoterapi og pedagogisk tilrettelegging
  • tilrettelegging for en god og meningsfull hverdag 
  • samhandling og et helhetlig tilbud
  • barns reaksjoner ved tap av ferdigheter
  • når spising er vanskelig - ernæringstiltak
  • brukerstemmer
  • ivaretakelse av personalet
  • erfaringsutvekslinger

Les mer om fagkurs her.

Videokonferanse:
Frambu overfører fagkurset via videokonferanse. Deltakerne kan stille spørsmål på lik linje med deltakerne på Frambu.
Spørsmål/ønske om deltakelse på videokonferanse rettes til Berit Hundal, video@frambu.no, telefon 64856021.

Kursavgift
Kurset koster kun kr 1000,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Overnatting
Vi tilbyr overnatting så langt det er kapasitet. kr. 500,- Pårørende gratis
Ta kontakt med Trine Wennevold på e-post: twe@frambu.no tlf. 64 85 60 00

Har du spørsmål kan du kontakte:
Faglig ansvarlig Marianne Bryn, mbr@frambu.no
Praktisk ansvarlig Trine Wennevold, twe@frambu.no
Telefon: 64856000


 


Opptak av utvalgte foredrag:


Publisert: 24.06.2014