18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Å være ungdom med en sjelden diagnose

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Å være ungdom med en sjelden diagnose

Å være ungdom med en sjelden diagnose

Kursdetaljer
Starter: 26.11.2018
Slutter: 30.11.2018
Sted:
Søknadsfrist: 24.09.2018


Aktuelle diagnoser:
Frambus diagnoser som medfører fysiske funksjonsnedsettelser, lærevansker, lettere sosiale samhandlingsvansker eller lett grad av utviklingshemning, som for eksempel:

• 47XYY
• arvelige ataksier
• arvelige polynevropatier
• cardiofaciocutant syndrom
• Duchennes muskeldystrofi
• dystrofia myotonica type 1 eller 2
• fasioscapulo-humeral muskeldystrofi
• Gauchers syndrom
• hereditær spastisk paraparese
• Jouberts syndrom
• Klinefelters syndrom
• Klippel-Trenaunays syndrom
• limb-girdle muskeldystrofi
• Noonans syndrom
• mitokondriesykdommer
• Möbius` syndrom
• nevrofibromatose type 1 eller 2
• overvekstsyndromer
• schwannomatose
• Sotos’ syndrom
• spinal muskelatrofi
• trippel X
• Turners syndrom
• velocardiofacialt syndrom
• Von Hippel-Lindaus syndrom

Dersom din diagnose ikke er nevnt, ta kontakt med Frambu for å avklare om dette likevel kan være et aktuelt kurs for deg.

Målgruppe:
Ungdom i alderen 12 til 18 år med en av de aktuelle diagnosene og deres pårørende. Søsken har ikke anledning til å delta på dette kurset.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakerne i møte med utfordringene som kan følge med å være ungdom med en sjelden diagnose. Fokus vil være på temaer som selvoppfatning, kropp og helse, sosialt nettverk samt skole og utdanning. Det legges opp til mange gruppeaktiviteter og felles opplevelser.

Kurset vil gjennomføres etter «Hvem er jeg-modellen». Les mer om kursmodellen her

Faglig koordinator:Bente Andersen (ban@frambu.no) 
Administrativ koordinator: Elin Bredesen (kurs@frambu.no)


Søknadsskjema barn 

Søknadsskjema voksen

Søknadssjema pårørende 


Publisert: 31.07.2017