18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Brukermøte

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Brukermøte

Brukermøte

Kursdetaljer
Starter: 21.04.2017
Slutter: 22.04.2017
Sted:
Søknadsfrist: 06.04.2017

Representanter for alle Frambus diagnosegrupper er velkomne til å delta

Formål:
Brukermøtet er en årlig tradisjon på Frambu. Målet med møtene er at brukerrepresentanter, ledelse og ansatte får treffes for å utveksle erfaringer og idéer og diskutere fremtidige prioriteringer. Deltakerne på brukermøtet foretar også valg av brukerrepresentanter til Frambus styre. Brukere uten diagnoseforening er også velkomne til å melde seg på.

Frambu dekker kost og losji for opptil to deltakerne fra hver brukerforening eller diagnosegruppe. Foreninger som ikke får økonomisk driftsstøtte, kan i tillegg få dekket reiseutgifter for sine representanter. Dette gjelder også de som ikke er tilknyttet en forening. Vær oppmerksom på at deltagelse ikke utløser opplæringspenger fra NAV.

Program kommer i løpet av mars.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Kristian Kristoffersen på krk@frambu.no  eller praktisk ansvarlig Anne Merete Holm på amh@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

 


Publisert: 21.07.2016
booking image of + Brukermøte

Program

Påmelding

Dokumentasjon