18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Brukermøte

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Brukermøte

Brukermøte

Kursdetaljer
Starter: 21.04.2017
Slutter: 22.04.2017
Sted:
Søknadsfrist: 06.04.2017

Representanter for alle Frambus diagnosegrupper er velkomne til å delta

Formål:
Brukermøtet er en årlig tradisjon på Frambu. Målet med møtene er at brukerrepresentanter, ledelse og ansatte får treffes for å utveksle erfaringer og idéer og diskutere fremtidige prioriteringer. Deltakerne på brukermøtet foretar også valg av brukerrepresentanter til Frambus styre. Brukere uten diagnoseforening er også velkomne til å melde seg på.

Frambu dekker kost og losji for opptil to deltakerne fra hver brukerforening eller diagnosegruppe. Foreninger som ikke får økonomisk driftsstøtte, kan i tillegg få dekket reiseutgifter for sine representanter. Dette gjelder også de som ikke er tilknyttet en forening. Vær oppmerksom på at deltagelse ikke utløser opplæringspenger fra NAV.

Program kommer senere.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Kristian Kristoffersen på krk@frambu.no  eller praktisk ansvarlig Anne Merete Holm på amh@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

 


Publisert: 21.07.2016
booking image of + Brukermøte

Program

Påmelding

Dokumentasjon