18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Brukermøte

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Brukermøte

Brukermøte

Kursdetaljer
Starter: 21.04.2017
Slutter: 22.04.2017
Sted:
Søknadsfrist: 06.04.2017

Representanter for alle Frambus diagnosegrupper er velkomne til å delta

Formål:
Brukermøtet er en årlig tradisjon på Frambu. Målet med møtene er at brukerrepresentanter, ledelse og ansatte får treffes for å utveksle erfaringer og idéer og diskutere fremtidige prioriteringer. Deltakerne på brukermøtet foretar også valg av brukerrepresentanter til Frambus styre. Brukere uten diagnoseforening er også velkomne til å melde seg på.

Frambu dekker kost og losji for opptil to deltakerne fra hver brukerforening eller diagnosegruppe. Foreninger som ikke får økonomisk driftsstøtte, kan i tillegg få dekket reiseutgifter for sine representanter. Dette gjelder også de som ikke er tilknyttet en forening. Vær oppmerksom på at deltagelse ikke utløser opplæringspenger fra NAV.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Kristian Kristoffersen på krk@frambu.no  eller praktisk ansvarlig Anne Merete Holm på amh@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

Har du ikke mulighet til å delta på Frambu?
I år direkteoverføres deler av brukermøtet på video. Det vil også være mulig å chatte med fagpersoner på Frambu og andre deltakere. Vi direkteoverfører fra kl. 10-10.45, 13-13.30 og fra 15.15-16.15.

Se hvordan du kan koble deg til overføringen her


  


Publisert: 21.07.2016
booking image of + Brukermøte

Program

Påmelding

Dokumentasjon