18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn og unge med en muskeldystrofi (0-16 år)

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn og unge med en muskeldystrofi (0-16 år)

Barn og unge med en muskeldystrofi (0-16 år)

Kursdetaljer
Starter: 23.03.2015
Slutter: 27.03.2015
Sted:
Søknadsfrist: 01.02.2015

Video fra kurset (krever passord):
Målgruppe

Barn og ungdom (0-16 år) med muskeldystrofier og deres familier og tjenesteytere. Aktuelle diagnoser kan være limb-girdle muskeldystrofi, fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi og andre muskeldystrofier.

Innhold
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:
• medisinsk informasjon om diagnosene
• ernæring
• fysioterapi og ergoterapi
• tjenester, ytelser og individuell plan (IP
• søsken
• rettigheter og tilrettelegging i barnehage og skole
• foreldreutfordringer

Under kurset vil det bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole.
Pedagogene arbeider aktivt med å åpne for at det er viktig å samtale om den sjeldne funksjonshemningen og de fleste barna finner dette meningsfylt.
Her finner du mer informasjon om kursene på Frambu.

Har du spørsmål? Ta kontakt med faglig ansvarlig David Bahr, dba@frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin Bredesen, kurs@frambu.no

Telefon sentralbord 64 85 60 00

Frambu har et pågående søskenprosjekt under kursene. Deltakere i prosjektet blir kontaktet i forkant av kurset.


Publisert: 24.06.2014