18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of  Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Kursdetaljer
Starter: 17.06.2019
Slutter: 21.06.2019
Sted:
Søknadsfrist: 25.04.2019

Målgruppe: 
Barn med en av Frambus diagnoser i alderen 0 til 4 år og deres familier. 
Kurset er for familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2019 og ikke deltatt tidligere.

Tjenesteytere til barn som får plass på kurset, kan søke om å få delta på kurset tirsdag og onsdag.

Målsetting: Å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt å styrke foreldrene i omsorgsrollen. Vi ønsker å gi foreldrene økt medvirkningskompetanse overfor barnehagen og det øvrige tjenesteapparatet. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Les mer om brukerkurs på Frambu her.

Foreldredeltakelsesmodellen
Mange foreldre opplever det som utfordrende å vurdere eget barns utviklingsnivå, og om utviklingen avviker fra det som anses som normalt. Likeledes opplever mange det som vanskelig å vite hvordan de selv kan bidra til å stimulere barnet best mulig for å støtte opp om utviklingen. Kunnskap om ulike mestringsstrategier i hverdagen kan bidra til å redusere stress hos foreldre og gi økt stabilitet i familien.

Les mer om denne kursmodellen her


Lurer du på noe?
Ta kontakt med Frambu på telefon 64 85 60 00

Faglig koordinator:
Mari Ellefsen-Martinsen (mae@frambu.no)

Administrativ koordinator:
Linda Elton (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema for barn med diagnose

Søknadsskjema for tjenesteytere


Publisert: 31.07.2018
booking image of +  Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Program

Påmelding

Dokumentasjon