18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Kursdetaljer
Starter: 08.01.2018
Slutter: 12.01.2018
Sted:
Søknadsfrist: 10.11.2017

Aktuelle diagnoser:
Alle Frambus diagnoser

Målgruppe:
Barn med en sjelden diagnose i alderen 0-4 år og deres familie.

Fag- og støttepersoner inviteres til å delta hele tirsdag og frem til lunsj onsdag.

Kursets målsetning:
Å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt gi erfaring med å definere mål for utviklingen til eget barn. Vi ønsker å gi foreldrene økt medvirkningskompetanse overfor barnehagen og det øvrige tjenesteapparatet.

Deltakelse på kurset gir mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Les mer om kursmodellen her

Video fra kurset (krever passord)


Faglig koordinator: Rita Sofie Stige (rss@frambu.no)
Administrativ koordinator: Linda Elton (kurs@frambu.no)

Søknadsfrist: 10.11.2017

Søknadsskjema for barn.

Søknadsskjema for tjenesteytere.
 


Publisert:
booking image of + Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

Program

Påmelding

Dokumentasjon