18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Å bli eldre med en sjelden diagnose

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Å bli eldre med en sjelden diagnose

Å bli eldre med en sjelden diagnose

Kursdetaljer
Starter: 27.08.2018
Slutter: 30.08.2018
Sted:
Søknadsfrist: 15.06.2018


Aktuelle diagnoser:
Frambus diagnoser som ikke medfører utviklingshemning, som for eksempel:
• arvelige ataksier
• arvelige polynevropatier (Charcot-Marie-Tooths sykdom)
• dystrofia myotonika type 1 eller 2
• fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Gauchers sykdom
• hereditær spastisk paraparese
• Klinefelters syndrom
• Klippel-Trenaunays syndrom
• mitokondriesykdommer
• Møbius' syndrom
• medfødt muskeldystrofi
• nevrofibromatose type 1 eller 2
• Pompes sykdom
• schwannomatose
• spinal muskelatrofi
• Turners syndrom
• trippel X

Dersom du lurer på om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Frambu.

Målgruppe:
Personer over 50 år med en av de aktuelle diagnosene. Ved behov for praktisk hjelp kan også ledsager/assistent delta.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes evne og motivasjon for å møte de utfordringer som følger med å bli eldre med en sjelden diagnose. Vi ønsker også å bidra til økt sosialt nettverk.

Les mer om brukerkurs her.

Faglig koordinator: Solvor Skaar (sss@frambu.no)
Administrativ koordinator: Elin Bredesen(kurs@frambu.no)

Søknadsfrist: 15.06.2018

Søknadsskjema voksen

Søknadsskjema tjeneteytere


Publisert: 31.07.2017