18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Velocardiofacialt syndrom

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom

Kursdetaljer
Starter: 29.01.2018
Slutter: 02.02.2018
Sted:
Søknadsfrist: 01.12.2017

Målgruppe
Barn og unge med velocardiofacialt syndrom i grunnskolealder og deres familie og tjenesteytere.

Kursets målsetning
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen. Kurset vil også gi mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaring. 

Kurset gjennomføres etter «Hvem er jeg»-modellen, hvor foreldre og barn gjennomgår felles temaer hver dag. Hver dag starter vi med en felles gjennomgang, deretter får barn og ungdom tilpasset informasjon ut fra alder og funksjon i Frambu barnehage og skole. Les mer om kursmodellen her.

Voksne pårørende som deltar de øvrige dagene i brukerkurset er automatisk påmeldt fagdagen onsdag. Denne dagen er temaet læring og sosial samhandling hos barn i grunnskolealder.

Har du spørsmål?
Administrative spørsmål rettes til administrativ koordinator Linda Elton (kurs@frambu.no)
Faglige spørsmål rettes til fagkoordinator Simen Stokke (sis@frambu.no)
Begge nås via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00
 

Søknadsskjema barn

Søknadsskjema tjeneteytere
Publisert: 25.07.2017
booking image of + Velocardiofacialt syndrom

Program

Påmelding

Dokumentasjon