18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (0-4 år)

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (0-4 år)

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (0-4 år)

Kursdetaljer
Starter: 29.10.2018
Slutter: 02.11.2018
Sted:
Søknadsfrist: 27.08.2018

Aktuelle diagnoser:
Svært sjeldne kromosomavvik og/eller genfeil som gir sammensatte vansker.
 
Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil er en fellesbetegnelse for et stort antall tilstander der kromosomene har et avvikende antall og utseende (karyotype), eller det er oppstått mutasjoner (endringer) i et eller flere gener.

Frambu jobber med mange ulike svært sjeldne tilstander. Ikke alle er omtalt på våre nettsider. Noen kromosomforandringer og genfeil arrangeres det egne kurs for, se kurskalenderen vår. De som har et eget kurstilbud vil ikke bli prioritert på dette kurset.

Dersom du lurer på om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Frambu.

Målgruppe:
Barn mellom 0 og 4 år som har fått påvist en sjelden forandring i arvestoffet som medfører sammensatte vansker, deres familie og tjenesteytere.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om å leve med et barn med et svært sjeldent kromosomavvik eller genfeil i familien. Deltakelse på kurset gir mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Les mer om brukerkurs her.

Faglig koordinator: Kaja Giltvedt (kgi@frambu.no)
Administrativ koordinator: Elin Bredesen (kurs@frambu.no)Søknadsskjema barn 

Søknadsskjema tjeneteytere


Publisert: 31.07.2017