18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Arvelige polynevropatier

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Arvelige polynevropatier

Arvelige polynevropatier

Kursdetaljer
Starter: 16.01.2017
Slutter: 20.01.2017
Sted:
Søknadsfrist: 18.11.2016

Aktuelle diagnoser:
• Arvelige polynevropatier
• Charcot-Marie-Tooths sykdom
• Dejerine-Sottas sykdom
• Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier (HMSN)

Målgruppe:
Barn, ungdom og voksne med diagnose og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Å formidle oppdatert kunnskap om diagnosene og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en arvelig polynevropati.

Les mer om brukerkurs her.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator: Solvor Sandvik Skaar (sss@frambu.no)
Administrativ koordinator: Linda Elton (kurs@frambu.no)

Telefon sentralbord: 64 85 60 00

Søknadskjema for barn

Søknadskjema for voksne

Søknadsskjema for tjenesteytere


Publisert: 25.07.2016
booking image of + Arvelige polynevropatier

Program

Påmelding

Dokumentasjon