18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

Kursdetaljer
Starter: 25.06.2018
Slutter: 28.06.2018
Sted:
Søknadsfrist: 27.04.2018

Aktuelle diagnoser:
Diagnoser som får tilbud fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Målgruppe:
Søsken i alderen 12 til 17 år som har en bror eller søster med en sjelden diagnose

Kursets målsetning:
På denne leiren ønsker vi at søsken til personer med sjeldne eller lite kjente diagnoser skal være i fokus, oppleve fellesskap og ha mulighet til å dele erfaringer med andre søsken i liknende situasjon.

Vi legger vekt på at de unge skal bli godt kjent med hverandre gjennom aktiviteter som krever samhandling og hvor det sosiale står sentralt.

Vi vil også ha samtaler i mindre grupper som omhandler det å ha en søster eller bror med spesielle behov. 
Programmet på dagtid vil i tillegg bestå av varierte aktiviteter ute og inne, og på kveldene blir det mye moro i regi av Frambus aktivitetsledere

Foreldre/foresatte oppfordres til å delta på forelesning og gruppesamtale mandag og torsdag (se program).

Faglig koordinator: Bente Andersen (ban@frambu.no)
Administrativ koordinator: Elin Bredesen (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema  

Se video fra kurset (krever passord):


Publisert: 24.07.2018