18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn og unge som mister ferdigheter (0-16 år)

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of  Barn og unge som mister ferdigheter (0-16 år)

Barn og unge som mister ferdigheter (0-16 år)

Kursdetaljer
Starter: 13.04.2015
Slutter: 17.04.2015
Sted:
Søknadsfrist: 13.02.2015

Video fra kurset (krever passord):
Målgruppe

Barn og unge (0-16 år) med en alvorlig fremadskridende tilstand, deres familie og tjenesteytere.

Diagnosen må innebære tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter og påvisbare endringer i hjernen/degenerative forandringer. Eksempler på tilstander er degenerative sykdommer uten kjent årsak; sykdommer som rammer hvit- og/eller grå substans i hjernen; lysosomale, mitokondrielle eller peroxysomale sykdommer, DNA-reparasjonsdefekt/aldringstilstander.

Vi har fokus på hvordan vi kan gi et helhetlig tilbud til barn og unge som mister ferdigheter og hvordan skape en meningsfull hverdag for barna og familen.

Frambu oppfordrer til at deltagerne har med kjente omsorgspersoner til Frambu. Dette for å bistå med kommunikasjon og omsorg og for å skape trygghet i dagtilbudet.

Foreldre og tjenesteytere kan også delta på hele eller deler av kurset uten barn.

Innhold
Forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter om følgende tema:

  • medisinske utfordringer
  • ernæring
  • fysioterapi og fysisk aktivitet
  • normale reaksjoner i en uvanlig situasjon
  • ivaretakelse av søsken til barn med en progredierende tilstand
  • barnepalliasjon
  • ytelser, tjenester og individuell plan (IP)

Noen av forelesningene vil bli tilbudt som parallelle sesjoner.

For tjenesteytere vil det også bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole.
Pedagogene arbeider aktivt med å åpne for at det er viktig å samtale om den sjeldne funksjonshemningen og de fleste barna finner dette meningsfylt.
Her finner du mer informasjon om kursene på Frambu.

Onsdag og torsdag i kursuken arrangeres fagkurs med eget program.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt med faglig ansvarlig Rita Stige, rss@frambu.no  eller praktisk ansvarlig
Linda Elton, kurs@frambu.no

Telefon sentralbord 64 85 60 00

 


Publisert: 24.06.2014