18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Sjelden og skeiv

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Sjelden og skeiv

Sjelden og skeiv

Kursdetaljer
Starter: 28.08.2019
Slutter: 30.08.2019
Sted:
Søknadsfrist: 15.06.2019

Målgruppe
Voksne med en sjelden diagnose som på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk har flere minoritetsstatuser.

Mål for kurset
I regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, går det fram at seksuell helse i for liten grad blir tematisert og drøftet i møtet med helse- og omsorgstjenestene.

Frambu ønsker derfor å arrangere dette kurset for å fokusere på hvilke utfordringer LHBTI-personer med en sjelden diagnose opplever.

Tilbud til voksne
Voksne med diagnose og/eller pårørende får tilbud om forelesninger, temagrupper og erfaringsutveksling. Voksne med en diagnose som medfører at de har behov for et annet tilbud får et eget tilrettelagt program i Frambus miljøavdeling. Det sosiale samværet og nettverksbyggingen er en viktig del av kursoppholdet på Frambu. 

Her kan du lese mer om å delta på kurs på Frambu


Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Faglig koordinator:
Krister Fjermestad (kfj@frambu.no)

Administrativ koordinator:
Elin Bredsen (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema for voksne med diagnose

Søknadsskjema for tjenesteytere

 


Publisert: 07.08.2019
booking image of + Sjelden og skeiv

Program

Påmelding

Dokumentasjon