18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Sjelden og skeiv

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Sjelden og skeiv

Sjelden og skeiv

Kursdetaljer
Starter: 28.08.2019
Slutter: 30.08.2019
Sted:
Søknadsfrist: 15.06.2019

Målgruppe: 
Voksne med en sjelden diagnose som på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk har flere minoritetsstatuser.

Mål for kurset:
I regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, går det fram at seksuell helse i for liten grad blir tematisert og drøftet i møtet med helse- og omsorgstjenestene.

Frambu ønsker derfor å arrangere dette kurset for å fokusere på hvilke utfordringer LHBTI-personer med en sjelden diagnose opplever.

Tilbud til voksne
Voksne med diagnose og/eller pårørende får tilbud om forelesninger, temagrupper og erfaringsutveksling. Voksne med en diagnose som medfører at de har behov for et annet tilbud får et eget tilrettelagt program i Frambus miljøavdeling. Det sosiale samværet og nettverksbyggingen er en viktig del av kursoppholdet på Frambu. 

Her kan du lese mer om kursene.

Opplæringspenger:
Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege. Informasjon om sykepenger finnes på nav.no. Yrkesaktive pårørende som for eksempel ektefelle/samboer har ikke rett til opplæringspenger. Pårørende kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn. 
Les mer om opplæringspenger på kurs her. 

Reiseutgifter:
Deltakere på kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser kan få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra kurset fra pasientreiser. Reisen dekkes uansett hvor i landet du reiser fra.
Les mer om reiseutgifter her.

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Faglig koordinator:
Kristina Moberg (ksm@frambu.no)

Administrativ koordinator:
Elin Bredsen (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema for voksne med diagnose

Søknadsskjema for tjenesteytere

 


Publisert: 07.08.2019
booking image of + Sjelden og skeiv

Program

Påmelding

Dokumentasjon