18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Duchennes muskeldystrofi

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi

Kursdetaljer
Starter: 05.09.2016
Slutter: 09.09.2016
Sted:
Søknadsfrist: 15.06.2016

Aktuelle diagnoser:
Duchennes muskeldystrofi

Målgruppe:
Barn, unge og voksne med diagnosen og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Vi ønsker å formidle oppdatert kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med Duchennes muskeldystrofi.

Innhold

 • Psykososiale utfordringer
 • Rettigheter og BPA
 • Deltakelse og aktivitet
 • Aktiviteter for unge voksne
 • Tilrettelegging i barnehage og skole
 • Brukerstemme
 • Seilkurs - med fjernstyrte seilbåter

Onsdag i kursuken arrangeres et fagkurs hvor hovedtemaet er helsemessige aspekter ved Duchennes muskeldystrofi. Her vil flere fagpersoner delta og dagen blir også videooverført.

 Innhold denne dagen:

 • Markering av den internasjonale dagen for Duchennes muskeldystrofi
 • Ernæring
 • Medisinsk oppfølging og behandling
 • Å leve med Duchennes muskeldystrofi

Her kan du lese mer om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig David Bahr på e-post dba@frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin Bredesen på kurs@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.


Publisert: 30.06.2016