18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn og unge med arvelige ataksier

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn og unge med arvelige ataksier

Barn og unge med arvelige ataksier

Kursdetaljer
Starter: 10.09.2018
Slutter: 14.09.2018
Sted:
Søknadsfrist: 15.06.2018

Aktuelle diagnoser:
Arvelige ataksier, som for eksempel:
• Marinesco-Sjögrens syndrom
• ataxia telangiectasia
• ataksi med vitamin E-mangel
• ataksi med abetalipoproteinemi (Bassen-Kornzweigs syndrom)
• ataksi med okulomotorisk apraksi
• episodiske ataksier
• dentatorubralpallidoluysisk atrofi
• spinocerebellære ataksier

Friedreichs ataksi vil få eget kurs i 2019, og prioriteres derfor ikke denne gangen.

Målgruppe:
Barn og ungdom i grunnskole og videregående skole med arvelige ataksier, deres familie og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen. Barn og ungdom vil få tilpasset informasjon ut i fra alder og funksjon. Kurset vil også gi mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaring.

Kurset vil gjennomføres etter «Hvem er jeg-modellen». Les mer om kursmodellen her

Har du spørsmål om kurset?
Kontakt faglig koordinator: Kaja Giltvedt på epost kgi@frambu.no eller 
administrativ koordinator Elin Bredesen på epost (kurs@frambu.no).
Begge nås også via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00

Søknadsskjema barn 
Søknadsskjema voksen
Søknadsskjema tjenesteytere
Søknadsskjema pårørende  


Barn og voksne på kurs sitter ute på gresset

Person i rullestol sitter inne og skyter med lasergevær


Publisert: 31.07.2017