18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn som mister ferdigheter

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn som mister ferdigheter

Barn som mister ferdigheter

Kursdetaljer
Starter: 20.11.2017
Slutter: 24.11.2017
Sted:
Søknadsfrist: 22.09.2017

Aktuelle diagnoser:
Sjeldne diagnoser som innebærer tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, samt degenerative/påvisbare endringer i hjernen, for eksempel

 • adrenoleukodystrofi (ALD)
 • Aicardis syndrom
 • Aicardi-Goutières sykdom
 • Alpers sykdom
 • alvorlig fremadskridende sykdom uten kjent årsak
 • Canavans sykdom
 • Cockaynes sykdom
 • hvit substanssykdommer
 • infantil neuroaxonal dystrofi
 • infantil neuronal ceroid lipofuscinsose
 • Krabbes sykdom
 • Laforas sykdom
 • Lesch-Nyhans sykdom
 • metakromatisk leukodystrofi (MLD)
 • Nieman-Picks syndrom – type C
 • Ohtaharas syndrom
 • Pearsons sykdom
 • Pelizaeus-Merzbachers sykdom
 • progeria
 • sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser
 • spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall
 • Tay-Sachs sykdomfremadskridende sykdommer uten kjent årsak 
 • tidlig myoklon encefalopati 

Ta gjerne kontakt med Frambu for å avklare om kurset er aktuelt for dere.

Målgruppe:
Barn og ungdom i alderen 0-18 år med diagnose og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Å gi informasjon om fremadskridende diagnoser og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med et barn med en fremadskridende diagnose i familien.

Det vil arrangeres et medisinsk fagkurs i brukerkurset.

Les mer om brukerkurs her.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Monica Andresen (moa@frambu.no)
Administrativ koordinator Elin Bredesen (kurs@frambu.no)

Telefon sentralbord 64 85 60 00

Søknadsskjema for barn.

Søknadsskjema for voksne.

Søknadsskjema for tjenesteytere.


Publisert: 25.07.2016
booking image of + Barn som mister ferdigheter

Program

Påmelding

Dokumentasjon