18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Velocardiofacialt syndrom

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom

Kursdetaljer
Starter: 04.02.2019
Slutter: 06.02.2019
Sted:
Søknadsfrist: 10.12.2018


Målgruppe

Alle med velocardiofacialt syndrom (VCFS) over 18 år som er under utdanning, i arbeidsrettede tiltak eller i ordinært arbeid.

Mål for kurset
Vi ønsker å ha fokus på utdanning og arbeidsliv ved å lære hvilke utfordringer personer med VCFS møter. Vi ønsker at deltagerne skal se muligheter og se sine styrker, og vi vil bidra med kunnskap om sjeldne diagnoser og arbeidsliv, rettigheter og verktøy.
Ved behov for å ha med støtteperson, kontakt faglig eller administrativ koordinator ved påmelding. Kursprogrammet omfatter ikke støttepersoner.

Kursets innhold formidles gjennom felles forelesninger og i mindre grupper. Det legges opp til erfaringsutveksling. 

Her kan du lese mer om kurs på Frambu


Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

Faglig koordinator: 
Kari Stenslie (kls@frambu.no

Administrativ koordinator:
Linda Elton (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema:
Søknadsskjema for voksne med diagnose 


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Velocardiofacialt syndrom

Program

Påmelding

Dokumentasjon