18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Fra barnehage til skolestart (3-6 år) - I

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Fra barnehage til skolestart (3-6 år) - I

Fra barnehage til skolestart (3-6 år) - I

Kursdetaljer
Starter: 19.10.2015
Slutter: 23.10.2015
Sted:
Søknadsfrist: 21.08.2015

Se glimt fra kurset her:Beskrivelse av kurset

Målgruppe

Barn (3-6 år) med svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker, utviklingshemning uten kjent årsak, Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cornelia de Langes syndrom, cri du chat syndrom, Fragilt X syndrom, Rubinstein-Taybis syndrom, mitokondriesykdom, migrasjonsforstyrrelse eller alvorlig fremadskridende diagnose og deres familier.

Innhold
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og aktiviteter vil vi fokusere på:

  • medisinsk diagnoseinformasjon 
  • ernæring
  • språk og sosialt samspill
  • motorikk og fysisk aktivitet
  • overgang fra barnehage til skole
  • informasjon til andre
  • ytelser, tjenester og individuell plan


Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole.
Pedagogene arbeider aktivt med å åpne for at det er viktig å samtale om den sjeldne funksjonshemningen og de fleste barna finner dette meningsfylt.
Tjenesteytere er velkommen til å delta på forelesninger og erfaringsutveksling tirsdag fra 9.15-15 og  onsdag fra 9.15-12

Her finner du mer informasjon om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Rita Sofie Stige, rss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Elin Bredesen, kurs@frambu.no. Telefon sentralbord 64 85 60 00

 


Publisert: 12.10.2015