18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Kursdetaljer
Starter: 26.02.2018
Slutter: 02.03.2018
Sted:
Søknadsfrist: 29.12.2017

Aktuelle diagnoser:
Alle Frambus diagnoser

Målgruppe:
Barn i alderen 4 til 6 år som ikke har startet på skolen og som har en sjelden diagnose og deres familie.

Fag- og støttepersonerKurset er åpnet for fag- og støttepersoner til de barna som er representert på kurset.
De kan delta tirsdag 0915 – 1345, og onsdag 0915-1200. 


Det er mulig å delta på Frambu eller via videokonferanse. På grunn av at forelesningene er lagt opp etter de som deltar på kurset vil det dessverre ikke være anledning for andre fagpersoner til å delta.
Sendt e-post til video@frambu.no  dersom du vil følge de to ovenstående dagene.

Pga stor pågang til kurset vil opptak fra noen av forelesningene bli lagt ut på denne siden.

Kursets målsetning:
Å sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og gi tips til forberedelsene og gjennomføringen av skolestart.

Deltakelse på kurset gir mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Les mer om kursmodellen her

Faglig koordinator: Monica Andresen (moa@frambu.no)
Administrativ koordinator: Linda Elton (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema barn

Søknadsskjema tjeneteytere


Publisert: 25.07.2017