18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Kursdetaljer
Starter: 26.02.2018
Slutter: 02.03.2018
Sted:
Søknadsfrist: 29.12.2017

Aktuelle diagnoser:
Alle Frambus diagnoser

Målgruppe:
Barn i alderen 4 til 6 år som ikke har startet på skolen og som har en sjelden diagnose og deres familie.

Fag- og støttepersoner inviteres til å delta hele tirsdag og frem til lunsj onsdag.

Kursets målsetning:
Å sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og gi tips til forberedelsene og gjennomføringen av skolestart. I tillegg ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosene og å gi informasjon om å leve med et barn med en sjelden diagnose i familien

Deltakelse på kurset gir mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Les mer om kursmodellen her

Faglig koordinator: Monica Andresen (moa@frambu.no)
Administrativ koordinator: Linda Elton (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema barn

Søknadsskjema tjeneteytere


Publisert: 25.07.2017
booking image of + Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

Program

Påmelding

Dokumentasjon