18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

Kursdetaljer
Starter: 04.09.2017
Slutter: 08.09.2017
Sted:
Søknadsfrist: 16.06.2017

Aktuelle diagnoser:
• Beckers muskeldystrofi
• Duchennes muskeldystrofi
• Dystrofia myotonika
• Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
• Fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Limb-girdle muskeldystrofi
• Spinal muskelatrofi III

Målgruppe:
Barn og ungdom i alderen 0 – 16 år med diagnose og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Å formidle oppdatert kunnskap om diagnosene og tilrettelegging i barnehage/skole og fritid. Det legges til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en sjelden muskeldystrofi eller SMA III.

Les mer om brukerkurs her.

Dette kurset utføres etter "Hvem er jeg"-modellen, en kursmodell som involverer hele familien.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Solvor Sandvik Skaar (sss@frambu.no)
Administrativ koordinator Elin Bredesen (kurs@frambu.no)

Telefon sentralbord 64 85 60 00

Søknadsskjema barn
Søknadsskjema tjenesteytere


Se film fra kurset (krever passord):

Publisert: 25.07.2016
booking image of + Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

Program

Påmelding

Dokumentasjon