18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Å bli eldre med en sjelden diagnose

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Å bli eldre med en sjelden diagnose

Å bli eldre med en sjelden diagnose

Kursdetaljer
Starter: 29.08.2016
Slutter: 01.09.2016
Sted:
Søknadsfrist: 20.06.2016

Aktuelle diagnoser:
• Arvelige ataksier
• Arvelige polynevropatier (Charcot-Marie-Tooths sykdom)
• Dystrofia myotonika type 1 og 2
• Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Gauchers sykdom
• Hereditær spastisk paraparese
• Klinefelters syndrom
• Klippel-Trenaunays syndrom
• Mitokondriesykdommer
• Møbius' syndrom
• Muskeldystrofi
• Nevrofibromatose type 1 og 2
• Pompes sykdom
• Schwannomatose
• Spinal muskelatrofi
• Turners syndrom
• Trippel X

(Dersom din diagnose ikke er nevnt, ta kontakt med Frambu for å avklare om dette likevel kan være et aktuelt kurs for deg.)

Målgruppe:
Voksne med en av de aktuelle diagnosene over 50 år
(Ved behov for praktisk hjelp kan også ledsager eller assistent delta)

Kursets målsetning:
Frambu har til hensikt å styrke deltakernes evne til og motivasjon for å møte de utfordringene som følger med å bli eldre med en sjelden diagnose. Vi sikter også mot å bidra til økt sosialt nettverk.

Her kan du lese mer om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.
Publisert: 29.06.2015