18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Å være forelder og ha en sjelden diagnose

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Å være forelder og ha en sjelden diagnose

Å være forelder og ha en sjelden diagnose

Kursdetaljer
Starter: 27.05.2019
Slutter: 29.05.2019
Sted:
Søknadsfrist: 01.04.2019

Målgruppe: 
Personer med en sjelden diagnose som selv er foreldre og deres partnere/ektefeller.

Mål for kurset:
Å sette søkelys på det å være forelder og selv ha en sjelden diagnose, samt muligheter og utfordringer i familielivet. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.

Brukerkursene på Frambu samler mennesker fra hele landet som har til felles at de selv eller noen i deres familie har en sjelden tilstand. Kursene planlegges med utgangspunkt i enkeltdiagnoser eller diagnosegrupper Frambu har ansvaret for. 
Les mer om brukerkurs her.

Opplæringspenger:
Kurs for voksne med diagnose:
Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege. Informasjon om sykepenger finnes på nav.no. Yrkesaktive pårørende som for eksempel ektefelle/samboer har ikke rett til opplæringspenger. Pårørende kan for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn. 

Les mer om opplæringspenger på kurs her.

Reiseutgifter:
Deltakere på kurs på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser kan få dekket nødvendige utgifter til reise til og fra kurset fra pasientreiser. Reisen dekkes uansett hvor i landet du reiser fra.
Les mer om reiseutgifter her.

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Faglig koordinator:
Torun Vatne (tva@frambu.no)

Administrativ koordinator:
Elin Bredesen (kurs@frambu.no)


Søknadsskjema for voksne med diagnose

Søknadsskjema for tjenesteytere


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Å være forelder og ha en sjelden diagnose

Program

Påmelding

Dokumentasjon