18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Barn med en sjelden diagnose (3 – 6 år)

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Barn med en sjelden diagnose (3 – 6 år)

Barn med en sjelden diagnose (3 – 6 år)

Kursdetaljer
Starter: 18.09.2017
Slutter: 22.09.2017
Sted:
Søknadsfrist: 19.06.2017

Onsdag 20. september fra kl. 09.15 - 12:00 direktesendes foredrag fra kurset. Delta ved å registrere epostadressen din og gå inn på sendingen her.

Målgruppe:
Familier med barn i alderen 3-6 år med en følgende diagnoser: 
• Angelmans syndrom
• Cornelia de Langes syndrom
• Cri du chat syndrom
• Fragilt X syndrom
• Gauchers syndrom
• Lissencefali 
• Migrasjonsforstyrrelser
• Miller-Diekers syndrom
• Noonans syndrom
• Prader-Willis syndrom
• Retts syndrom
• Rubinstein-Taybis syndrom
• Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker
• Turners syndrom
• Utviklingshemning uten kjent årsak
• Velocardiofacialt syndrom
• Williams syndrom
• Wolf-Hirschhorns syndrom

Dersom diagnosen til ditt barn ikke er nevnt, er du velkommen til å kontakte oss for å avklare om dette likevel kan være et aktuelt kurs for dere. 
 
Fag- og støttepersoner til familier som deltar på kurset inviteres til å delta hele tirsdag og frem til lunsj onsdag.

Kursets målsetning:
Å øke foreldrenes kunnskap om barnets diagnose og ferdigheter, samt gi erfaring med å definere mål for utviklingen til eget barn. Vi ønsker å gi foreldrene økt medvirkningskompetanse overfor barnehagen/skolen og det øvrige tjenesteapparatet.

Les mer om brukerkurs her.

Kursets arbeidsmåte:
Mange foreldre opplever det som utfordrende å vurdere eget barns utviklingsnivå og om utviklingen avviker fra det som anses som normalt. Mange er også usikre på hvordan de selv kan bidra til en best mulig utvikling for barnet. Det er derfor viktig at foreldrene på et tidlig tidspunkt får god informasjon om diagnosen og veiledning i hvordan de best kan stimulere barnet sitt. Utvikling av ulike mestringsstrategier i hverdagen kan også bidra til å redusere stress hos foreldre og øke stabiliteten i familien.
 
Les mer om hvordan vi involverer foreldrene i habiliteringsprosessen her.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Kristina Sjøberg Moberg (ksm@frambu.no
Administrativ koordinator Linda Elton (kurs@frambu.no)

Telefon sentralbord 64 85 60 00

Søknadsskjema for barn.

Søknadsskjema for tjenesteytere.
 


Publisert: 25.07.2016