18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » AVLYST: Beckers muskeldystrofi

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of AVLYST: Beckers muskeldystrofi

AVLYST: Beckers muskeldystrofi

Kursdetaljer
Starter: 18.01.2016
Slutter: 22.01.2016
Sted:
Søknadsfrist: 20.11.2015

Aktuelle diagnoser:
Beckers muskeldystrofi

Målgruppe:
Barn, unge og voksne med Beckers muskeldystrofi og deres familier og tjenesteytere.

Fag- og støttepersoner er velkommen til å delta på hele eller deler av kurset, og kan lese mer i søknadsskjemaet under bildet til høyre.

Kursets målsetning:
Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter ønsker vi å gi oppdatert kunnskap om diagnosen og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med Beckers muskeldystrofi. Kurset vil også gi rom for å sammen prøve ut nye fritidsaktiviteter og felles opplevelser.

Her kan du lese mer om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Solvor Sandvik Skaar på sss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.


Publisert: 25.06.2015