18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Brukerkurs » Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker - Tre kurs med felles søknadsfrist

Kursdetaljer

Brukerkurs

image of Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker - Tre kurs med felles søknadsfrist

Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker - Tre kurs med felles søknadsfrist

Kursdetaljer
Starter: 28.10.2019
Slutter: 29.11.2019
Sted:
Søknadsfrist: 02.09.2019

Vi gjennomfører tre skreddersydde kurs for barn og unge med en svært sjelden kromosom- eller genforandring som gir sammensatte vansker i følgende uker:

• 28.10.19 - 01.11.19 (Uke 44)
• 11.11.19 - 15.11.19 (Uke 46)
• 25.11.19 - 29.11.19 (Uke 48)

Gruppen med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker er stor og sammensatt og øker raskt. Frambu arrangerer derfor tre kurs for denne diagnosegruppen høsten 2019. For å kunne tilby så relevante kurs som mulig for hver enkelt deltaker, ønsker vi å sette sammen deltakerne etter diagnose, alder eller funksjon slik at de har mest mulig til felles. Det er derfor ikke mulig å søke om plass for en bestemt uke.

Målgruppe for kurset
Barn og unge 0-18 år med en svært sjelden kromsom- eller genforandring som gir sammensatte vansker og deres pårørende og tjenesteytere.

NB: Personer med 22q11.2 duplikasjon, 15q13.3 delesjon og 18q delesjoner har tilbud om egne brukerkurs i 2019. De vil derfor ikke bli prioritert på disse tre kursene, men kan eventuelt tilbys plass dersom det er ledige plasser.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om aktuelle diagnoser og gi informasjon om å leve med en svært sjelden kromosom- eller genforandring som gir sammensatte vansker. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer. Vi ønsker i tillegg å benytte kurset til å samle informasjon og erfaringer fra deltakerne for å øke vår kompetanse på de ulike kromosomavvikene og genfeilene.

Om brukerkurs
Hovedmålgruppa for brukerkursene er barn, ungdom og voksne med en sjelden diagnose og deres familier. Tjenesteytere rundt personen med diagnose har også anledning til å søke om deltakelse på hele eller deler av kurset. 

Barn og ungdom med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambus barnehage og skole på dagtid. Det blir lagt til rette for at barna skal bli kjent med hverandre gjennom aktiviteter og utveksling av erfaringer. Skolebarna vil også få noe tid til arbeid med lekseplan fra hjemmeskolen.

Alle kurs på Frambu er gratis for personer med diagnose og pårørende. Det gjelder egne regler for tjenesteytere. 

Du kan lese mer om å delta på kurs på Frambu her

Ta kontakt dersom du lurer på noe!

 Les mer om brukerkurs her.Ta kontakt dersom du lurer på noe!

Faglig koordinator:
Rita Sofie Stige (rss@frambu.no)

Administrativ koordinator:
Elin Bredesen (kurs@frambu.no)

Søknadsskjema

Søknadsskjema for tjenesteytere


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker - Tre kurs med felles søknadsfrist

Program

Påmelding

Dokumentasjon