18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons- og hjelpebehov

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons- og hjelpebehov

Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons- og hjelpebehov

Kursdetaljer
Starter: 08.06.2017
Slutter: 09.06.2017
Sted:
Påmeldingsfrist: 31.05.2017

Følg kurset direkte på nett her.
(Strømmingen starter kl. 09)


Aktuelle diagnoser:
• Angelmans syndrom
• CHARGE syndrom
• Cornelia de Langes syndrom
• Fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
• Lysosomale sykdommer
• Mitokondriesykdommer
• Peroxysomale sykdommer
• Premature aldringstilstander
• Retts syndrom
• Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning
• Sykdommer som rammer hvit- og/eller grå substans i hjernen
• Utviklingshemning uten kjent årsak

Dersom diagnosen du jobber med ikke er nevnt, ta kontakt med Frambu for å avklare om det likevel er et aktuelt kurs for deg.

Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med voksne over 18 år med alvorlig til dyp grad av utviklingshemning eller en alvorlig fremadskridende tilstand

Kursets målsetning:
Frambu er opptatt av at alle mennesker skal ha mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Vi inviterer til fagkurs med fokus på betydningen av aktiviteter som grunnlag for utvikling av samspill og kommunikasjon og god helse. Vi ønsker å inspirere og motivere aktuelle fagpersoner gjennom økt kunnskap og ved bruk av praktiske eksempler.

Kursavgift:      
Kurset koster kun kr 1000,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Overnatting:
Vi tilbyr overnatting så langt det er kapasitet. Overnatting koster kr. 500,-. Pårørende gratis.

Les mer om fagkurs her

Direkteoverføring via videokonferanse og strømming
Har du ikke mulighet til å delta på Frambu? Vi tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse og strømming også. Slik overføring koster ingenting.
Deltar du på videokonferanse, kan du stille spørsmål og få kursbevis (ved deltakelse på hele kurset). Spørsmål om direkteoverføring kan rettes til Berit Hundal på e-post til video@frambu.no eller telefon 64 85 60 21.
Deltar du via strømming, får du ikke kursbevis. Lenke til kurset finner du på kursets side i kurskalenderen på kursdagen.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Solvor Skaar sss@frambu.no  
Administrativ koordinator Trine Wennevold (fagkurs@frambu.no) Telefon 64 85 60 19

Telefon sentralbord 64 85 60 00


Publisert: 22.07.2016
booking image of + Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons- og hjelpebehov

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.