18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Å arbeide med barn (0-12 år) med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Å arbeide med barn (0-12 år) med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp

Å arbeide med barn (0-12 år) med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp

Kursdetaljer
Starter: 01.06.2017
Slutter: 02.06.2017
Sted: Scandic Hell, Hell
Påmeldingsfrist: 24.05.2017
Aktuelle diagnoser:
Sjeldne diagnoser som innebærer tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, samt degenerative/påvisbare endringer i hjernen, for eksempel
  • fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
  • sykdommer som rammer hvit eller grå substans i hjernen
  • lysosomale sykdommer
  • mitokondriesykdommer
  • peroxysomale sykdommer
  • premature aldringstilstander/DNA-reperasjonsdefekt

 Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner i Helse Midt-Norge som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om alvorlig fremadskridende tilstander og ulike sider ved det å arbeide med barn og ungdom som mister ferdigheter. Det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling og etablering av nettverk.

Kursavgift :      
Kurset er gratis for deltakerne. Selvkost er eventuell overnatting og middag tirsdag. Kurset arrangeres i region Midt-Norge.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Monica Andresen (moa@frambu.no)
Administrativ koordinator Berit Hundal (beh@frambu.no) Telefon 64 85 60 21
Telefon sentralbord 64 85 60 00

 


Publisert:
booking image of + Å arbeide med barn (0-12 år) med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp

Program

Dokumentasjon

Påmelding

For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.