18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp - Regionalt fagkurs for Helse Midt-Norge

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp - Regionalt fagkurs for Helse Midt-Norge

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp - Regionalt fagkurs for Helse Midt-Norge

Kursdetaljer
Starter: 01.06.2017
Slutter: 02.06.2017
Sted: Scandic Hell, Hell
Påmeldingsfrist: 18.05.2017
Kurset arrangeres i samarbeid med Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn i Levanger, Lærings og mestringssenteret, Trondsletten, Statped Midt, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og Frambu.

Aktuelle diagnoser:
Sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, for eksempel
• fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
• sykdommer som rammer hvit eller grå substans i hjernen
• lysosomale sykdommer
• mitokondriesykdommer
• peroxysomale sykdommer
• premature aldringstilstander/DNA-reperasjonsdefekt
• sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser
• spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall
• fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
• tidlig myoklon encefalopati  

Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner i Helse Midt-Norge som jobber med barn og unge (0-12 år) med diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt ulike sider ved det å arbeide i dette feltet . Det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling og etablering av nettverk.

Kursavgift :    
  
Kurset er gratis for deltakerne. Selvkost er eventuell overnatting og middag torsdag. Kurset arrangeres i region Midt-Norge.

Vedlegg:
Under fagdagene vil det bli lagt til rette for noe erfaringsutveksling i grupper. For å kunne delta på erfaringsutveksling må deres som tjenesteyterne innhente samtykke fra foreldre/foresatte til barna dere representerer. Se informasjonsbrev til foreldre og samtykkeskjema på høyre side.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Monica Andresen (moa@frambu.no)
Administrativ koordinator Berit Hundal (beh@frambu.no) Telefon 64 85 60 21
Telefon sentralbord 64 85 60 00

 


Publisert:
booking image of + Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp - Regionalt fagkurs for Helse Midt-Norge

Påmelding

Fullbooket
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.