18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

Kursdetaljer
Starter: 19.04.2017
Slutter: 20.04.2017
Sted:
Påmeldingsfrist: 04.04.2017Aktuelle diagnoser:

• Beckers muskeldystrofi
• Duchennes muskeldystrofi
• Dystrofia myotonika type I og II
• Emery-Dreyfuss muskeldystrofi
• Fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi
• Limb-girdle muskeldystrofi
• Polynevropati
• Spinal muskelatrofi

Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom. Personer med diagnose og pårørende kan også delta.

Kursets målsetning:
Dette vil være et fagkurs med fokus på overgangen fra ungdom til voksenliv for personer med en nevromuskulær sykdom.
Fagkurset arrangeres i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN).

Les mer om fagkurs her.

Kursavgift       
Kurset koster kun kr 1000,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Personer med diagnose og pårørende deltar gratis.

Direkteoverføring via videokonferanse og strømming
Har du ikke mulighet til å delta på Frambu? Vi tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse og strømming også. Slik overføring koster ingenting.
Deltar du på videokonferanse, kan du stille spørsmål og få kursbevis (ved deltakelse på hele kurset). Spørsmål om direkteoverføring kan rettes til Berit Hundal på e-post til video@frambu.no eller telefon 64 85 60 21.
Deltar du via strømming, får du ikke kursbevis. Lenke til kurset finner du på kursets side i kurskalenderen på kursdagen.

Har du spørsmål?
Faglig koordinator Torun Vatne (tva@frambu.no)
Administrativ koordinator Trine Wennevold, e-post fagkurs@frambu.no, telefon 64 85 60 19.

Telefon sentralbord 64 85 60 00
Se opptak av noen av foredragene fra kurset her:

Line Nordal, leder for  Foreningen for muskelsykes ungdom (FFMU), holdt foredraget "Å være ung med en nevromuskelær sykdom". Nordal forteller om hvordan overgangen var fra frisk til syk, møte med helsevesenet og hvordan det er å leve med en muskelsykdom.

Overlege David Bergsaker forteller om fordraget sitt som handlet om hverdagsmedisin ved nevromuskelære sykdommer og overgangen fra ungdomsliv til voksenliv. Se hele foredraget under.

I dette foredraget rydder Bergsaker i en del begreper, snakker om en del felles utfordringer som personer med muskelsykdommer kan oppleve, og kommer med forslag til mulige løsninger. Bergsaker er også innom samsykelighet, ADHD, barneautisme, autismespekterforstyrrelser, gastroøsofageal refluks, luftveisproblematikk og epilepsi.

Kristina Areskoug Josefsson fra Högskolan i Jönköping snakker her om kropp og seksualitet. Se hele foredraget under.

I dette foredraget snakker Josefsson om seksuell helse som en prosess, risikofaktorer som kan redusere personers seksuelle helse og hvordan helsepersonell ofte unngår dette temaet når de snakker med sine pasienter. Sistnevnte er et problem som Josefsson mener kunnskap og god kommunikasjon kan løse.

Psykologspesialist Torun Vatne snakker i dette foredraget om psykisk helse og muskelsykdommer. Temaer hun dekker er psykisk helse og utvikling i tenår, psykisk helse og utvikling i ung voksen alder og hvordan forebygge uhelse og understøtte mestring.

NOVA-forsker Jon Erik Finnvold snakker i dette foredraget om fysisk funksjonsnedsettelse og frafall i videregående skole. Finnvold ser på årsakene til dette og konsekvenser. 

Professor Per Koren Solvang ved Høyskolen i Oslo og Akershus presenterer i dette foredraget funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet. Solvang ser på faktorer som kan diskriminere og utestenge personer med funkssjonshemming, og kommer med forslag til arbeidsinkludering. I tillegg legger han vekt på det å verdsette annerledeshet.

Publisert: 21.07.2016
booking image of + Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.