18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Nord

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Nord

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Nord

Kursdetaljer
Starter: 18.10.2018
Slutter: 18.10.2018
Sted: Helse Nord - Universitetssykehuset i Tromsø
Påmeldingsfrist: 10.10.2018

Aktuelle diagnoser:
Sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, for eksempel

• fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
• sykdommer som rammer hvit eller grå substans i hjernen
• lysosomale sykdommer
• mitokondriesykdommer
• peroxysomale sykdommer
• premature aldringstilstander/DNA-reparasjonsdefekt
• sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser
• spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall
• tidlig myoklon encefalopati

Målgruppe:
Tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten som arbeider med barn og unge i barnehage og skolealder med aktuelle diagnoser i Helse Nord.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt ulike sider ved det å leve med og arbeide i dette feltet. Det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Kurset arrangeres i samarbeid med barnehabiliteringstjenesten i Tromsø og andre regionale samabeidspartnere i Troms og Finnmark. 

Kursgodkjenning:
Kurset søkes godtkjent for:
- Fysioterapi og ergoterapi
- Allmennmedisin
- Barnesykdommer
- Sykepleie
- Psykologi

Sted:
Universitetssykehuset i Tromsø. 
Rom R-138, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, UNN, Tromsø. Hansine Hansens veg 92.

Kursavgift
Kr 500,- som inkluderer mat og materiell

Overføring via videokonferanse
Det vil være mulig å delta på fagkurset som blir overført via videokonfranse fra studio i Habiliteringstjenesten for barn og unge i  Finnmark. 
Spørsmål om påmelding til overføring disse steder rettes til Berit Hundal på (beh@frambu.no)

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Faglig koordinator: Rita Sofie Stige (rss@frambu.no

Administrativ koordinator: Berit Hundal (beh@frambu.no)


Publisert: 29.06.2017
booking image of + Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Nord

Program

Dokumentasjon

Påmelding

For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.