18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Tromsø

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Tromsø

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Tromsø

Kursdetaljer
Starter: 18.10.2018
Slutter: 18.10.2018
Sted: Universitetssykehuset i Tromsø, Auditoriet A3-503,
Påmeldingsfrist: 08.10.2018

Aktuelle diagnoser:
Sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, for eksempel

• fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
• sykdommer som rammer hvit eller grå substans i hjernen
• lysosomale sykdommer
• mitokondriesykdommer
• peroxysomale sykdommer
• premature aldringstilstander/DNA-reparasjonsdefekt
• sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser
• spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall
• tidlig myoklon encefalopati

Målgruppe:
Tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten som arbeider med barn og unge i barnehage og skolealder med aktuelle diagnoser i Helse Nord. Kurset er ikke åpent for foreldre/pårørende.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt ulike sider ved det å leve med og arbeide i dette feltet. Det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Kurset arrangeres i samarbeid med barnehabiliteringstjenesten i Tromsø og andre regionale samabeidspartnere i Troms og Finnmark. 

Kursgodkjenning:

 • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 7 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som meritterende til ergoterapispesialist innen barns helse
 • Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer som spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet
 • Psykologiforbundet med 7 timer vedlikeholdsaktivitet
 • Legeforeningen med 7 timer: 
  Allmennmedisin - valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  Barnesykdommer - valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  Nevrologi - spesialistenes etterutdanning.

Sted:
Universitetssykehuset i Tromsø, Auditoriet A3-503, UNN, Tromsø. Sykehusvegen 38.

Kursavgift er kun kr 500,-, som inkluderer lunsj, kaffepauser og materiell.

Overføring via videokonferanse
Det vil være mulig å delta på fagkurset som blir overført via videokonfranse fra studio:
Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, Sykehus veien 35, 9601 Hammerfest

Spørsmål om påmelding i studio rettes til Hilde.Lund@finnmarkssykehuset.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
Faglig koordinator: Rita Sofie Stige (rss@frambu.no
Administrativ koordinator: Berit Hundal (beh@frambu.no


Publisert: 29.06.2017
booking image of + Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Tromsø

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.