18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

Kursdetaljer
Starter: 20.09.2018
Slutter: 21.09.2018
Sted: Stavanger universitetssykehus Aulaen i sydbygget
Påmeldingsfrist: 10.09.2018

Aktuelle diagnoser:
Sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, for eksempel

• fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
• sykdommer som rammer hvit eller grå substans i hjernen
• lysosomale sykdommer
• mitokondriesykdommer
• peroxysomale sykdommer
• premature aldringstilstander/DNA-reparasjonsdefekt
• sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser
• spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall
• tidlig myoklon encefalopati

Målgruppe:
Tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten som arbeider med barn og unge i barnehage og skolealder med aktuelle diagnoser i Helse Vest.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt ulike sider ved det å leve med og arbeide i dette feltet. Det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Kursgodkjenning:
- Fysioterapi og ergoterapi: godkjennes med 13 timer for spesialisering.
- Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
- Barnesykdommer: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i
  spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
- Nevrologi: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning
- Psykologi: godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.
- Hjelpepleie, omsorgsarbeide, helsefagarbeide, sykepleie samt øvrige helsefaglige
  personellgrupper
med 13  timer (Fagforbundet)

Sted:
Stavanger universitetssykehus. Aulaen i sydbygget, Stavanger
Kurset arrangeres i Helse Vest i samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere.


Kursavgift
Kr 600,- som inkluderer mat og materiell for to kursdager.

Overføring via Skype for Business (tidligere Lynch)
Det vil være mulig å delta på fagkurset som blir overført gjennom Skype for Business fra studio i Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Bergen, Helse Førde eller Helse Fonna.
Spørsmål om påmelding til overføring disse steder rettes til Berit Hundal på (beh@frambu.no

Helse Bergen: Barne- og ungdomssjukehuset Helse Bergen, Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen

Helse Førde: Førde Sentralsjukehus, HABU, 0 etasje, Møterom barnehabilitering 0190.

Helse Fonna:  Haugesund sykehus, Habiliteringsavdeling, 3. egt. Veibeskrivelse: Gå inn hovedinngang. Heis til 3. egt, gå mot fertilitert- innderst i gangen ved fertilitet. Der vil deltakere bli vist til møterom i Habiliteringsavdeling. 


Har du spørsmål? Ta kontakt!
Faglig koordinator: Kaja Giltvedt (kgi@frambu.no
Administrativ koordinator: Berit Hundal (beh@frambu.no)


Publisert: 25.04.2018
booking image of + Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

Påmelding

Fullbooket
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.