18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Bodø

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Bodø

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Bodø

Kursdetaljer
Starter: 28.11.2018
Slutter: 29.11.2018
Sted: PBL, private barnehagers landsforbund, Bodø
Påmeldingsfrist: 15.11.2018

Kurset arrangeres i HelseNord i samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere.
 
Målgruppe:

Tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten som arbeider med barn og unge i barnehage og skolealder med aktuelle diagnoser i Helse Nord.
 
Aktuelle diagnoser:
Sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller tap av motoriske, kognitive og/eller språklige ferdigheter, for eksempel

 • fremadskridende sykdommer uten kjent årsak
 • sykdommer som rammer hvit eller grå substans i hjernen
 • lysosomale sykdommer
 • mitokondriesykdommer
 • peroxysomale sykdommer
 • premature aldringstilstander/DNA-reparasjonsdefekt
 • sjeldne, fremadskridende epilepsirelaterte diagnoser
 • spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall
 • tidlig myoklon encefalopati 
 • o.l.

Kursets målsetning:
Å styrke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt ulike sider ved det å leve med og arbeide i dette feltet. Det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling i grupper.

Kursgodkjenning er godkjent for:

 • Psykologiforbundet: Godkjent med 13 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Kurset godkjennes av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13 timer 
 • Norsk fysioterapeutforbund: spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 13 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund med 13 timer som meritterende til ergoterapispesialist innen barns helse
 • Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Video-oppmøte godkjennes ikke.
 • Barnesykdommer: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 
 • Nevrologi: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Sted:
Private barnehagers landsforbund, Konrad Klaussens vei 8, Bodø
Inngangen til konferansesenteret befinner seg rett bak Thon Hotel Nordlys. Alle bes om å benytte denne. Dørene åpner klokken 7.45.

Kursavgift
Kurset koster kun kr 1000,-, som inkluderer materiell, kaffepauser og lunsj begge dager.

Vi ønsker med dette regionale fagkurset å bidra til at tjenesteytere som arbeider med barn i aktuell målgruppe i regionen, skal få treffe hverandre og danne nettverk.

Regionen er stor og det er lange avstander.
Det gis derfor mulighet til å delta på videokonferanse på følgende steder:

 • Lofoten
 • Vesterålen
 • Helgeland

Interesserte bes henvende seg til Berit Hundal (beh@frambu.no / mobil 90774602)  


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp – Regionalt kurs i Bodø

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.