18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

Kursdetaljer
Starter: 18.06.2018
Slutter: 19.06.2018
Sted:
Påmeldingsfrist: 04.06.2018

Målgruppe: 
Tjenesteytere i førstelinjetjenesten som skal gjennomføre gruppeintervensjon som en del av forskningsprosjektet «søskenprosjektet».

Kursets målsetning
Forelesninger og praktisk trening i den manualbaserte intervensjonen for søsken som er utviklet av Frambu. 
Sertifisering av gruppeledere som skal gjennomføre intervensjonen i en planlagt studie.


Kursavgift/overnatting:  Kursavgiften er kr 1000,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te. 
Vi tilbyr overnatting så langt det er kapasitet. Overnatting koster kr. 500,-. 


For spørsmål ta kontakt med: Faglig koordinator: Torun Vatne (tva@frambu.no

 


Publisert: 13.11.2017
booking image of + Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

Program

Dokumentasjon

Påmelding

Fullbooket
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.