18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Prader-Willis syndrom

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Prader-Willis syndrom

Prader-Willis syndrom

Kursdetaljer
Starter: 11.01.2017
Slutter: 11.01.2017
Sted:
Påmeldingsfrist: 20.12.2016
Målgruppe:
Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med barn og ungdom med Prader-Willis syndrom. Pårørende kan også delta.

Kursavgift:      
Kurset koster kun kr 500,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Kursets målsetning:
Å formidle kunnskap om hvordan språk, læring og sosiale relasjoner virker inn på skolehverdagen til personer med Prader-Willis syndrom.

Videokonferanse:
Har du/dere ikke mulighet til å delta på Frambu?
Frambu tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse. Du/dere kan stille spørsmål på lik linje med deltakerne på Frambu.
Videooverføringen er uten kostnader. Spørsmål/ønske om deltakelse på videokonferanse rettes til Berit Hundal på e-post video@frambu.no eller telefon 64 85 60 21.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med:
Faglig koordinator: Kaja Giltvedt (kgi@frambu.no)
Administrativ koordinator: Trine Wennevold (fagkurs@frambu.no)
Telefon sentralbord: 64 85 60 00

Publisert: 20.07.2016
booking image of + Prader-Willis syndrom

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.