18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Barn og unge med komplekse sansetap - tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Barn og unge med komplekse sansetap - tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

Barn og unge med komplekse sansetap - tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

Kursdetaljer
Starter: 08.05.2019
Slutter: 08.05.2019
Sted:
Påmeldingsfrist: 24.04.2019

Fagkurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK‐SE)

Aktuelle diagnoser
Ulike sjeldne diagnoser som medfører komplekse sansetap.
Ta gjerne kontakt med Frambu for å avklare om kurset er aktuelt for dere.

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, grunnskole og avlastning, samt andre relevante tjenesteytere som jobber med barn og unge med komplekse sansetap. Pårørende kan også delta.

Se aktuelle diagnoser under brukerkurset i samme uke her.

Mål for kurset:
Å styrke deltakernes kunnskap om de ulike sansene og hvordan barn og unge med sammensatte vansker kan oppfatte sine omgivelser gjennom sansene. Fagkurset vil ha fokus på å forstå ulike type sanseopplevelser og hvordan omgivelsene best mulig kan tilrettelegge for mestring og deltagelse i et sansestimulerende miljø.

Fagkurset arrangeres som en del av brukerkurset Barn og unge med komplekse medisinske utfordringer og/elle alvorlig fremadskridende sykdom.

Kursavgift:
Kurset koster kun kr 500,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Les mer om fagkurs her.

Delta på Frambus fagkurs via videokonferanse eller strømming
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Deltakelse via videokonferanse
For å delta på fagkurs via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Disse finnes på sykehus, NAV-kontor, bibliotek, kommunehus, skoler o.l. Deltakere som deltar via videokonferanse får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post.

Her er en rask innføring i hva du trenger for å delta på kurs via videokonferanse

Alle som ønsker å delta på Frambus fagkurs via videokonferanse bes sende en e-post til video(a)frambu.no eller ringe oss på telefon 64 85 60 00 i god tid før kurset.
Meld din interesse, så gjør vi det vi kan for å finne en god løsning!

Deltakelse via strømming
For å delta på fagkurs via strømming, går du inn på det aktuelle kurset i kurskalendren den dagen kurset arrangeres og finner lenken til strømmingen der. Vær oppmerksom på at du ikke får kursbevis når du deltar via strømming.

Faglig koordinator:
Monica Andresen (moa@frambu.no)

Faglig ansvarlig for epilepsidiagnoser:
Nina Benan (nbenan@ous-hf.no) 

Administrativ koordinator:
Trine Wennevold (fagkurs@frambu.no)


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Barn og unge med komplekse sansetap - tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

Program

Dokumentasjon

Påmelding

For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.