18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Medisinsk fagkurs om dystrofia myotonika type I og andre myotone tilstander

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Medisinsk fagkurs om dystrofia myotonika type I og andre myotone tilstander

Medisinsk fagkurs om dystrofia myotonika type I og andre myotone tilstander

Kursdetaljer
Starter: 21.04.2015
Slutter: 21.04.2015
Sted:
Påmeldingsfrist: 07.04.2015

Obs! Søknadsfristen er utsatt til 7.4.

Målgruppe
Leger og annet helsepersonell (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, klinske ernæringsfysiologer og andre støttepersoner)

Innhold
Fagkurset vil spesielt være rettet mot å sette leger i stand til å diagnostisere og følge opp pasienter med myotonier. Forskning, genetisk veiledning og rehabilitering vil være aktuelle tema.

Godkjenning
Fagkurset er godkjent for spesialisering og etterutdanning i spesialitetene allmennmedisin, barnesykdommer,  medisinsk  genetikk og  nevrologi. Når det gjelder å følge konferansen over videooverføring, så er dette også godkjent for spesialitetene allmennmedisin, barnesykdommer og  nevrologi , men foreløpig ikke avklart når det gjelder medisinsk genetikk.

Frambu arrangerer kurset i samarbeid med Nevromuskulært kompetansesenter og Oslo universitetssykehus. Seksjonsleder, overlege dr. med. Kristin Ørstadvik ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, er faglig ansvarlig lege for kurset.

Les mer om fagkurs her.

Videokonferanse
Frambu overfører fagkurset via videokonferanse. Deltakerne kan stille spørsmål på lik linje med deltakerne på Frambu.
Spørsmål/ønske om deltakelse på videokonferanse rettes til Berit Hundal, video@frambu.no, tlf. 64 85 60 21

Kursavgift
Kurset koster kun kr 500,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Faglig ansvarlig Kaja Giltvedt, kgi@frambu.no
Praktisk ansvarlig Trine Wennevold,  twe@frambu.no

Telefon sentralbord: 64 85 60 00       


Publisert: 19.12.2014
booking image of + Medisinsk fagkurs om dystrofia myotonika type I og andre myotone tilstander

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.