18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

Kursdetaljer
Starter: 05.05.2017
Slutter: 05.05.2017
Sted:
Påmeldingsfrist: 30.04.2017

Aktuelle diagnoser
Kurset er rettet mot barn i førskolealder med en av Frambus diagnoser og spisevansker, men hvor barna forventes å kunne lære seg å spise gjennom munnen.

Målgruppe
Kurset retter seg mot ansatte i barnehager og på helsestasjoner. Pårørende kan også delta.

Kursets målsetning:
Å formidle kunnskap om barns spiseutvikling og mulige tiltak hos barn med spise- og ernæringsutfordringer.

Kursavgift:      
Kurset koster kun kr 500,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Her kan du lese mer om fagkurs.

Direkteoverføring via videokonferanse og strømming
Har du ikke mulighet til å delta på Frambu? Vi tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse og strømming også. Slik overføring koster ingenting.
Deltar du på videokonferanse, kan du stille spørsmål og få kursbevis (ved deltakelse på hele kurset). Spørsmål om direkteoverføring kan rettes til Berit Hundal på e-post til video@frambu.no eller telefon 64 85 60 21.
Deltar du via strømming, får du ikke kursbevis. Lenke til kurset finner du på kursets side i kurskalenderen på kursdagen. 

Har du spørsmål?

Faglig koordinator: Marianne Nordstrøm (mal@frambu.no)
Administrativ koordinator: Trine Wennevold (fagkurs@frambu.no) Telefon 64 85 60 19

Telefon sentralbord 64 85 60 00


Se opptak av foredrag fra kurset her:
(I henhold til krav til universell utforming (WCAG 2.0) finner du en tekstet oppsummering av innholdet under hver video)

Overlege på Frambu, Øivind Kanavin, presenterer mulige medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn med sjeldne diagnoser.

Dr. Kanavin snakker om forsinket spiseutvikling og forekomst av spiseutviklingsforstyrrelser som er mer vanlig hos barn med sjeldne funksjonshemminger enn i befolkningen forøvrig. De anatomiske og fysiologiske forutsetningene er også komplekse når det gjelder inntak av mat, og må også tas hensyn til, sier Kanavin.

Kanavin ser også på medikamentell behandling av gastro øsofagial refluks, og forklarer hva hypotoni og hypertoni er og hvordan det kan innvirke på spiseutviklingen. Avslutningsvis gir Kanavin råd om hvordan spiseutviklingsforstyrrelser kan utredes lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt.

Psykologspesialist Helle Schiørbeck fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker (OUS -Rikshospitalet ), snakker i dette foredraget om spiseutvikling hos barn. Schiørbeck understreker at det er mye som skal til for at barn skal kunne spise vanlig, og at det er viktig å tenke på både ernæring og spiseutvikling samtidig. Noen barn har ekstra utfordringer, sier Schiørbeck, og presenterer definisjoner på type spisevansker som forekommer i barndommen.

Schiørbeck ser også på hva som påvirker spising hos barn og forskjellige avvik i spiseutviklingen, før hun kommer med en påstand om at nesten alle barn vil kunne ha positivt utbytte og glede av å være med i måltider, gitt individuelle hensyn og tilrettelegging. Mange foreldre ønsker at barnet skal være med i familiefellesskapet rundt måltider, sier Schiørbeck, og målet er å ha matglede og trivsel i måltidene, i den grad det er mulig ut fra den enkeltes forutsetninger.

Klinisk ernæringsfysiolog på Frambu, Tone Berg, ser nærmere på ernæringstiltak og kostråd i dette foredraget.

Berg tar for seg spiseutvikling og ernæringsstatus, tiltak som fremmer spiseutvikling, og gastrostomi og sondeavvenning. Berg understreker at målet er å gi førskolebarna god ernæring og samtidig sikre spiseutviklingen. For å lykkes er det viktig med livskvalitet og gode oppleveleser i måltidet,. Det er også viktig å huske på at ting tar tid.

Helsesøster Berit Otterlei, som også er mor til en datter med Prader-Willis syndrom, snakker i dette foredraget om en helsesøsters rolle i møte med barn med en sjelden diagnose.

Otterlei går først igjennom retningslinjer og lovverk, før hun definerer to faser/roller som fagpersoner vil befinne seg i. Den første fasen er før diagnosen er fastsatt, og som innbærer undersøkelser, prøving og feiling etc. Den andre fasen er etter at diagnosen er fastsatt, som vil involvere 2. linjetjenester, kompetansesentre, kommunale tjenester og en utvidet koordinatorrolle. Otterlei oppsummerer med å si at det viktigste en helsesøster kan gjøre er å møte foreldrene der de er og få de til å dele utfordringene de sitter på. På den måten kan de støtte foreldrene og gjøre de enda bedre istand til å stå i utfordringene.

Publisert: 01.07.2016
booking image of + Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.
For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.