18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs » Fagkurs » Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom

Kursdetaljer

Fagkurs

image of Ivaretakelse av psykisk helse hos personer  med en sjelden fremadskridende sykdom

Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom

Kursdetaljer
Starter: 07.02.2019
Slutter: 07.02.2019
Sted:
Påmeldingsfrist: 24.01.2019

Målgruppe 
Tjenesteytere som arbeider med ungdom og unge voksne med en fremadskridende sykdom.

Eksempler på aktuelle diagnoser:
• Duchennes muskelatrofi
• Dystrofia myotonika
• Friedreichs ataksi
• Ataksia telangiectasia
• Spinal muskelatrofi
• Nevronal ceriod lipofuscinose

Ta gjerne kontakt med Frambu for å avklare om kurset er aktuelt for dere.

Mål for kurset
Å sette fokus på kartlegging, forebygging og behandling av psykiske vansker hos ungdom og voksne med en sjelden fremadskridende sykdom.

Frambu driver ulike kompetanseutviklende aktiviteter for fagpersoner, tjenesteytere og studenter. En av disse er fagkurs, som arrangeres både separat og som del av brukerkurs. Noen ganger arrangerer vi også fagkurs utenfor Frambu (regionale fagkurs), da i samarbeid med regionale og lokale instanser. Innleggene på fagkurs blir holdt av Frambus egne fagpersoner og/eller av innleid fagekspertise. Les mer her.

Delta på Frambus fagkurs via videokonferanse eller strømming
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Deltakelse via videokonferanse
For å delta på fagkurs via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Disse finnes på sykehus, NAV-kontor, bibliotek, kommunehus, skoler o.l. Deltakere som deltar via videokonferanse får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post.

Her er en rask innføring i hva du trenger for å delta på kurs via videokonferanse

Alle som ønsker å delta på Frambus fagkurs via videokonferanse bes sende en e-post til video(a)frambu.no eller ringe oss på telefon 64 85 60 00 i god tid før kurset.
Meld din interesse, så gjør vi det vi kan for å finne en god løsning!

Deltakelse via strømming
For å delta på fagkurs via strømming, går du inn på det aktuelle kurset i kurskalendren den dagen kurset arrangeres og finner lenken til strømmingen der. Vær oppmerksom på at du ikke får kursbevis når du deltar via strømming.

Faglig koordinator
Torun Vatne (tva@frambu.no)

Administrativ koordinator
Trine Wennevold (fagkurs@frambu.no)


Publisert: 31.07.2018
booking image of + Ivaretakelse av psykisk helse hos personer  med en sjelden fremadskridende sykdom

Program

Dokumentasjon

Påmelding

For deltakelse via videokonferanse, vennligst kontakt video@frambu.no eller ring 64 85 60 00.