18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs

Kurs 2018

Oversikt over kurs på Frambu

Fragilt X syndrom

28.05 - 01.06
Søknadsfrist:
30.03.2018
image of icon_kurs.png

Dystrofia myotonika type 1

06.06 - 06.06
Påmeldingsfrist:
23.05.2018

Nevrofibromatose type 1

11.06 - 15.06
Søknadsfrist:
13.04.2018

Frambuleir 1

03.07 - 13.07
Søknadsfrist:
01.03.2018

Frambuleir 2

17.07 - 27.07
Søknadsfrist:
01.03.2018

Frambuleir 3

31.07 - 10.08
Søknadsfrist:
01.03.2018

Kleefstras syndrom

24.09 - 28.09
Søknadsfrist:
25.06.2018

Cystinose

24.09 - 27.09
Søknadsfrist:
25.06.2018
image of icon_kurs.png

Cystinose

25.09 - 25.09
Påmeldingsfrist:
11.09.2018
Deltakere på kurs i forelesningssalen på Frambu

Kurskalender

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

22.mai - 25.mai

Fragilt X syndrom

28.mai - 01.jun

Dystrofia myotonika type 1

04.jun - 08.jun

Dystrofia myotonika type 1

06.jun - 06.jun

Nevrofibromatose type 1

11.jun - 15.jun

Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

18.jun - 19.jun

AVLYST: X-bundet adrenoleukodystrofi

20.jun - 22.jun

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

25.jun - 28.jun

Frambuleir 1

03.jul - 13.jul

Frambuleir 2

17.jul - 27.jul

Frambuleir 3

31.jul - 10.aug

Å bli eldre med en sjelden diagnose

27.aug - 30.aug

Nevrofibromatose type 2 og schwannomatose

03.sep - 05.sep

Von Hippel-Lindaus syndrom

03.sep - 05.sep

Barn og unge med arvelige ataksier

10.sep - 14.sep

Gjestekurs - Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

17.sep - 21.sep

Å arbeide med barn med en sjelden diagnose som gir komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – Regionalt kurs for Helse Vest

20.sep - 21.sep

Kleefstras syndrom

24.sep - 28.sep

Cystinose

24.sep - 27.sep

Cystinose

25.sep - 25.sep

Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

02.okt - 02.okt

Gjestekurs - NKSE - Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

08.okt - 12.okt

Fragilt X syndrom med tilleggsdiagnose ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autismespekterforstyrrelse

15.okt - 15.okt

Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer (grunnskole)

22.okt - 26.okt

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (0-4 år)

29.okt - 02.nov

Gjestekurs- Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

05.nov - 09.nov

En god skolehverdag for barn og unge med nevromuskulære sykdommer

15.nov - 15.nov

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (4-6 år)

19.nov - 23.nov

Å være ungdom med en sjelden diagnose

26.nov - 30.nov

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

03.des - 05.des

Gjestekurs - Trenings og rådgivningsenteret på Sunnaas (TRS)

06.des - 07.des