18 16
Du er her: Internett // Kurskalender // Kurs

Oversikt over kurs på Frambu

Overvekstsyndromer

13.11 - 16.11
Søknadsfrist:
15.09.2017

47 XYY syndrom

27.11 - 01.12
Søknadsfrist:
29.09.2017
image of icon_kurs.png

47 XYY syndrom

29.11 - 29.11
Påmeldingsfrist:
15.11.2017

Voksne søsken

19.04 - 20.04
Søknadsfrist:
16.02.2018

Fragilt x syndrom

28.05 - 01.06
Søknadsfrist:
30.03.2018
image of icon_kurs.png

Dystrofia myotonica type 1

06.06 - 06.06
Påmeldingsfrist:
23.05.2018

Nevrofibromatose type 1

11.06 - 15.06
Søknadsfrist:
13.04.2018

Frambuleir 1

03.07 - 13.07
Søknadsfrist:
01.03.2018

Frambuleir 2

17.07 - 27.07
Søknadsfrist:
01.03.2018

Frambuleir 3

31.07 - 10.08
Søknadsfrist:
01.03.2018

Cystinose

24.09 - 28.09
Søknadsfrist:
25.06.2018

Kleefstras syndrom

24.09 - 28.09
Søknadsfrist:
25.06.2018
image of icon_kurs.png

Cystinose

25.09 - 25.09
Påmeldingsfrist:
11.09.2018
Deltakere på kurs i forelesningssalen på Frambu

Kurskalender

Noonans syndrom, Costellos syndrom og cardiofaciocutant syndrom (CFC)

23.okt - 27.okt

Gjestekurs: Anorektale misdannelser (Senter for sjeldne diagnoser)

30.okt - 02.nov

AVLYST - Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom - Regionalt kurs for Helse Vest

02.nov - 02.nov

AVLYST - Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1 - Regionalt kurs for Helse Vest

02.nov - 02.nov

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

06.nov - 10.nov

Overvekstsyndromer

13.nov - 16.nov

Potocki-Lupskis syndrom - En dags workshop

17.nov - 17.nov

Barn og unge med komplekse medisinske utfordringer og/eller fremadskridende forløp

20.nov - 24.nov

Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom - Regionalt kurs for Helse Midt-Norge

21.nov - 21.nov

Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1 - Regionalt kurs for Helse Midt-Norge

21.nov - 21.nov

Medisinsk ivaretakelse - epilepsi og smerter ved sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer

22.nov - 22.nov

47 XYY syndrom

27.nov - 01.des

47 XYY syndrom

29.nov - 29.nov

Utviklingshemning uten kjent årsak

04.des - 08.des

Gjestekurs: Fibrøs dysplasi og McCune Albrights syndrom (TRS kompetansesenter)

11.des - 13.des

Barn med en sjelden diagnose (0-4 år)

08.jan - 12.jan

Å få en diagnose i voksen alder

15.jan - 16.jan

Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose

18.jan - 19.jan

Gjestekurs

22.jan - 26.jan

Velocardiofacialt syndrom

29.jan - 02.feb

Velocardiofacialt syndrom - læring og sosial samhandling hos barn i grunnskolealder

31.jan - 31.jan

Gjestekurs

05.feb - 09.feb

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker

12.feb - 16.feb

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker – i grunnskolealder

13.feb - 13.feb

Gjestekurs

19.feb - 23.feb

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

26.feb - 02.mar

Åpen uke

05.mar - 09.mar

Å være ung voksen med en sjelden diagnose

12.mar - 16.mar

Gjestekurs

19.mar - 23.mar

Fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og moderat eller alvorlig grad av utviklingshemning

04.apr - 04.apr

Brukermøte

06.apr - 07.apr

Lebers hereditære opticus nevropati

09.apr - 10.apr

Workshop EURODIS

12.apr - 13.apr

Cornelia de Langes syndrom

16.apr - 20.apr

Voksne søsken

19.apr - 20.apr

Gjestekurs

23.apr - 27.apr

Skolehverdag og psykisk helse ved Klinefelters syndrom - Regionalt kurs for Helse Sør-Øst

02.mai - 02.mai

Skolehverdag og psykisk helse ved nevrofibromatose type 1 – Regionalt kurs for Helse Sør-Øst

02.mai - 02.mai

Foreldre på vakt – Når barnets diagnose innebærer konstant fare for anfall eller forverring

04.mai - 04.mai

Aldring hos personer med sjeldne diagnoser med utviklingshemning

15.mai - 15.mai

Gjestekurs

22.mai - 25.mai

Fragilt x syndrom

28.mai - 01.jun

Dystrofia myotonica type 1

04.jun - 08.jun

Dystrofia myotonica type 1

06.jun - 06.jun

Nevrofibromatose type 1

11.jun - 15.jun

Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med nedsatt funksjonsevne?

18.jun - 19.jun

X-bundet adrenoleukodystrofi

20.jun - 22.jun

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

25.jun - 28.jun

Frambuleir 1

03.jul - 13.jul

Frambuleir 2

17.jul - 27.jul

Frambuleir 3

31.jul - 10.aug

Å bli eldre med en sjelden diagnose

27.aug - 30.aug

Nevrofibromatose type 2 og schwannomatose

03.sep - 05.sep

Von Hippel-Lindaus syndrom

03.sep - 05.sep

Barn og unge med arvelige ataksier

10.sep - 14.sep

Gjestekurs

17.sep - 21.sep

Cystinose

24.sep - 28.sep

Kleefstras syndrom

24.sep - 28.sep

Cystinose

25.sep - 25.sep

Sjeldne diagnosers plass i NAV-systemet

02.okt - 02.okt

Gjestekurs

08.okt - 12.okt

Sjelden diagnose med tilleggsdiagnose ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autismespekterforstyrrelse

15.okt - 16.okt

Sjeldne metabolske sykdommer

22.okt - 26.okt

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (0-4 år)

29.okt - 02.nov

Gjestekurs

05.nov - 09.nov

Åpen uke

12.nov - 16.nov

Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker (4-6 år)

19.nov - 23.nov

Å være ungdom med en sjelden diagnose

26.nov - 30.nov

Gjestekurs

03.des - 07.des