18 16

Siste nytt

Velkommen til fagkurs om å arbeide med barn med komplekse medisinske utfordringer eller fremadskridende forløp

Fra 1. til 2. juni 2017 arrangerer Frambu regionalt fagkurs for fagpersoner og tjenesteytere i Helse Midt-Norge som jobber med barn og unge mellom 0 og 12 år med sjeldne diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer eller et fremadskridende forløp. Kurset holdes på Scandic Hell, Hell. Påmeldingsfrist er 24. mai.

Fagkurset retter seg mot fagpersoner og tjenesteytere i Helse Midt-Norge som jobber med barn og unge mellom 0 og 12 år med diagnoser som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et tap av motoriske, kognitive eller språklige ferdigheter, for eksempel fremadskridende sykdom uten kjent årsak, sykdom som rammer hvit eller grå substans i hjernen, lysosomal sykdom, mitokondriesykdom, peroxysomal sykdom, prematur aldringstilstand, fremadskridende epilepsirelatert diagnose, spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall, tidlig myoklon encefalopati og lignende). Dersom du lurer på om fagkurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Frambu.

Fagkurset arrangeres i samarbeid med habiliteringstjenesten på Trondsletten og Levanger, Lærings- og mestringssenteret (LMS) Trondsletten og Statped midt.

Hensikten med å arrangere et fagkurs for tjenesteytere er å gi informasjon om medisinske aspekter ved diagnoser som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt øke tjenesteyternes kunnskap om ulike sider ved det å arbeide i dette feltet. Fagkurset vil også gi mulighet for tjenesteytere til å treffe hverandre og dele erfaringer og gode løsninger. Aktuelle tjenesteytere kan være fagpersoner og støttepersoner i barnehage og skole, avlastning, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre m.fl.

Se full program og påmeldingsskjema her.

Har du spørsmål?
Faglige spørsmål rettes til Monica Andresen på epost moa@frambu.no
Praktiske spørsmål rettes til Berit Hundal på epost beh@frambu.no.
Begge nås via vårt sentralbord på telefon 64 85 60 00

Det er gratis å delta på kurset.

Velkommen!

Publisert: 07.03.2017